Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=77749
MOB:2007/2
Szerzők:Tóth Zsuzsanna; Fejérdy László; Fábián Csilla; Kaán Borbála; Müller Orsolya; Fábián Tibor Károly
Tárgyszavak:FOG; GYERMEK
Folyóirat:Fogorvosi Szemle - 2006. 99. évf. 2. sz.
[https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/issue/archive]


  Fogat ábrázoló rajzok alapparamétereinek vizsgálata normál populáción, 8-18 éves korcsoportban / Tóth Zsuzsanna [et al.]
  Bibliogr.: p. 51-52. - Abstr. hun., eng.
  In: Fogorvosi Szemle. - ISSN 0015-5314, eISSN 2498-8170. - 2006. 99. évf. 2. sz., p. 47-52. : ill.


A rajzokban leképeződő információkból számos következtetést vonhatunk le a tudattalan tartalmakra vonatkozóan, ugyanakkor az eddigi vizsgálatok viszonylag kevés specifikus információt adnak az oro-faciális régiót konkrétan érintő pszichés folyamatok specifikus vonatkozásairól. A problémakör vizsgálata klinikai jelentőségű, mivel a tudattalan tartalmak kulcsszerepet játszanak a pszichés eredetű tünetek kialakulásában és gyógyításában egyaránt. Vizsgálatukban a szerzők abból indultak ki, hogy az oro-faciális régióval kapcsolatos tudattalan tartalmak rajzban kifejezett projekcióit vélhetően olyan rajztémák hívják elő leginkább, amelyek az oro-faciális régióval kapcsolatosak, ezért feltételezték, hogy a fogakról készített rajzok alkalmas kiindulópontjai lehetnek egy a fogászati pszichoszomatika kérdésfelvetéseihez közvetlenül kapcsolódó rajz-projekciós vizsgálatnak. Összesen 257 általános iskolás és gimnazista tanuló fogakról készített rajzát vizsgálták. Szignifikáns összefüggést találtak a nemi hovatartozás és a rajzok mérete (p=<0.05), illetve lokalizációja (p=<0.05), valamint a rajzoló szellemi érettsége és a rajzok tartalmi kategóriái (p=<0.05) és lokalizációjára között (p=<0.05). Vizsgálatukat tájékozódó jellegűnek szánják, és eredményeiket is elsősorban referenciaértékekként tekintik további tervezett vizsgálataikhoz.