Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=77521
MOB:2007/2
Szerzők:Rózsa Sándor; Rihmer Annamária; Kő Natasa; Gonda Xénia; Szili Ilona; Szádóczky Erika; Pestality Péter; Rihmer Zoltán
Tárgyszavak:AFFECTIV TÜNETEK; SZEMÉLYISÉG
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2006. 21. évf. 2. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Az affektív temperamentum: a TEMPS-A kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok / Rózsa Sándor [et al.]
  Bibliogr.: p. 156-157. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2006. 21. évf. 2. sz., p. 147-160. : ill.


Tanulmányunkban az Akiskal és munkacsoportja által kidolgozott Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego (TEMPS-A) önjellemző személységkérdőív adaptációs munkálatainak főbb eredményeit szemléltetjük, melynek empirikus hátterét 717 (438 nő és 279 férfi) főből álló hazai normatív minta szolgáltatta. A 110 tételből álló mérőeszköz skálái a következő affektív temperamentumok feltárását célozzák: depresszív, ciklotim, hipertim, ingerlékeny és szorongó. A TEMPS-A skáláinak többsége kiváló belső konzisztenciával rendelkezik (0,78-0,84), kivételt képez ez alól a Depresszív temperamentum skála, melynek reliabilitását becslő Cronbach-alfa mutatója 0,63. A részletes tételelemzés során sikerült néhány tételt azonosítani, amelyek pszichometriailag nem illeszkednek a skálába. A szakirodalmi adatoknak megfelelően a nemek szerinti összehasonlításkor a depresszív, a ciklotim és a szorongó temperamentum skálák esetén a nők szignifikánsan magasabb, míg a ciklotim temperamentum-jellemző esetén alacsonyabb pontszámot értek el, mint a férfiak. A domináns temperamentum típusok kialakításainak ponthatárait a mérőeszközt kidolgozók ajánlásai alapján a kétszeres szórás övezetnél húztuk meg. A domináns temperamentum típusok előfordulási aránya a következőképpen alakult: szorongó 4,3%, depresszív 3,8%, ciklotim 3,2%, ingerlékeny 3,2%, hipertim 1,8%. A TEMPS-A alskáláin végzett faktorelemzés eredményei csak részben támasztják alá az eredeti faktrostruktúrát. A szorongó és a depresszíu Cemperamerztum - néhány nemzetközi eredményhez hasonlóan - az elemzéseink alapján nem különül el markánsan. Ezt a skálák közötti magas korreláció és a validitás eredményeink is megerősítik. A TEMPS-A skálák konstruktum validitását a Beck Depresszió Kérdőívvel, a Hangulati Profil röuidített változatával és a Temperamentum és Karakter Kérdőívvel végeztük, melynek eredményei összességében a skálák érvényességét jelzik. A hazai normatív mintán végzett eredményeink alapján a TEMPS-A összességében hasznos és megbízható személyiségdiagnosztikai mérőeszköznek bizonyult, melynek alkalmazási területét a további klinikai mintán végzett kutatási eredményeink szélesíthetik ki.