Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=89638
MOB:2006/4
Szerzők:Ádám Szilvia; Győrffy Zsuzsa; Csoboth Csilla
Tárgyszavak:FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM; KIÉGÉS (BURNOUT); MENTÁLIS EGÉSZSÉG; STRESSZ
Folyóirat:Hippocrates - 2006. 8. évf. 2. sz.
[https://www.hippocrateslap.hu/]


  Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban / Ádám Szilvia, Győrffy Zsuzsa, Csoboth Csilla
  Bibliogr.: p. 117. - Abstr. hun.
  In: Hippocrates. - ISSN 1419-3337. - 2006. 8. évf. 2. sz., p. 113-117. : ill.


Bevezetés: A kiégés pathomechanizmusában a munkahelyi stressz fontos szerepet játszik. Az orvosok jelentős munkahelyi stresszterheltségnek vannak kitéve, így a kiégés előfordulása körükben várhatóan magas. Mindezek ellenére az orvosok kiégésének gyakoriságáról Magyarországon átfogó felmérés eddig még nem született. Célkitűzések: A kiégés prevalenciájának felmérése magyarországi orvostársadalom körében a Maslach Burnout Inventory (MBI) felhasználásával, valamint a kiégés prevalenciája és az orvosok szomatikus és pszichés egészségi állapota, egészségmagatartása, szociodemográfiai változói, valamint a munkával és otthoni élettel kapcsolatos tényezői közötti kapcsolat feltárása. Módszerek: Kvantitatív epidemiológiai vizsgálat (N=187) országos reprezentatív orvosi minta alapján. Eredmények: Az MBI 3 kiégési dimenzióját tekintve, az orvosok 21,2%-ára jellemző az emocionális kimerülés, 7,7%-ára a deperszonalizáció és 33,1%-ára a teljesítményvesztés. A kiégés egyes alskálái szoros összefüggésben állnak a szomatikus és pszichés megbetegedések prevalenciájával, az egészségmagatartás egyes tényezőivel, a munkával, munkahellyel, munkakörülményekkel való elégedetlenséggel és a munkahely-otthon közötti szerepkonfliktus meglétével.