Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=68940
MOB:2006/1
Szerzők:Keresztes Katalin; Miltényi Zsófia; Bessenyei Beáta; Beck Zoltán; Szöllősi Zoltán; Nemes Zoltán; Oláh Éva; Illés Árpád
Tárgyszavak:EPSTEIN-BARR-VÍRUS; HODGKIN-KÓR
Folyóirat:Hematológia - Transzfuziológia - 2005. 38. évf. 2. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/2068/2068-overview.xml]


  Epstein-Barr-vírus-asszociáció Hodgkin-lymphomában, hatása a kezelési és túlélési eredményekre / Keresztes Katalin [et al.]
  Bibliogr.: p. 74-75. - Abstr. hun., eng.
  In: Hematológia - Transzfuziológia. - ISSN ISSN 0324-7309. - 2005. 38. évf. 2. sz., p. 65-75. : ill.


A szerzők 109 Hodgkin-lymphomás beteg (45 nő, 64 férfi) formalinban fixált, paraffinba ágyazott szövettani metszetéből izolált DNS-mintában mutatták ki az Epstein-Barr-vírus (EBV) genomját PCR-technikával. 61 mintában (56%) volt bizonyítható a vírusasszociáció, 48 beteg mintája negatívnak bizonyult. Retrospektív vizsgálatuk során nem találtak szignifikáns különbséget az EBVpozitív, illetve -negatív betegek között a nemek megoszlását, a betegek életkorát a Hodgkin-lymphoma diagnózisának felállításakor, a klinikai stádiumokat, az általános tünetek jelentkezését, a szövettani altípusokat, a szervi manifesztációkat, az alkalmazott kezelést és a kezelésre adott választ illetően. Az átlag 83 hónapos (9-300 hónap) követési idő alatt az EBV-negatívak teljes túlélését kedvezőbbnek találták, mint a pozitívakét, bár a különbség nem volt szignifikáns (p=0,664). Ugyancsak jobbnak bizonyult az EBV-negatív betegek eseménymentes túlélése, de ez a különbség sem volt statisztikailag szignifikáns (p=0,413). Az EBV-pozitív, illetve -negatív betegcsoportok teljes és eseménymentes túlélésében a nem, az életkor (50 éves vagy fiatalabb, 50 évesnél idősebb), a szövettani altípusok (kevert sejtes, illetve nodular sclerosis) szerint sem találtak szignifikáns különbséget. Eredményeik alapján megállapítják, hogy az EBV-asszociáció nem befolyásolja szignifikáns mértékben a Hodgkinlymphomás betegek klinikai jellemzőit, kezelési eredményeit, a teljes és eseménymentes túlélésüket. Az ellentmondó irodalmi adatok miatt a kérdés eldöntéséhez további, nagy esetszámú, nemzetközi vizsgálatokat tartanak szükségesnek.