Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=88287
MOB:2005/4
Szerzők:Lomnici Zoltán (ifj.)
Tárgyszavak:GYÓGYSZERFOGYASZTÁS; JOGSZABÁLYOK; ÁRAK, GYÓGYSZER
Folyóirat:Gyógyszerészi Hírlap - 2005. 16. évf. 7. sz.
[https://www.mgyk.hu/index.php?id=20100203gyogyszereszi_hirlap ]


  A gyógyszerpiaci rendszerre vonatkozó jogszabályi háttér összehasonlító elemzése / Lomnici Zoltán (ifj.)
  Abstr. hun.
  In: Gyógyszerészi Hírlap. - ISSN 1218-926X. - 2005. 16. évf. 7. sz., p. 12-18.


Magyarországon ez idő szerint mintegy 2030 közforgalmú gyógyszertár működik, ebből Budapesten megközelítőleg 350. Az OECD 2004. Évi statisztikája szerint az alacsonyabb GDP-jű OECD-tagországokra jellemző, hogy az egészségügyi kiadásaikon belül magasabb a gyógyszerkiadások aránya. A 23 európai tagországból ez az arány Szlovákiában és Magyarországon a legmagasabb (34 százalék, illetve 30,7 százalék) és Dániában a legalacsonyabb (8,9 százalék). A gyógyszerpiac kiemelt jellemzője, hogy a termék végső felhasználó fogyasztói nem önálló döntéshozók: ráutaltak a szakmai ismeretekkel rendelkezők, elsősorban az orvosok véleményére, tapasztalataira. A következőkben tekintsük át, milyen jogi és különösen versenyjogi sajátosságokkal is bír az egészségügy ezen szegmense.