Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=76375
MOB:2005/2-3
Szerzők:Leel-Össy L.; Józsa I.; Szűcs I.; Kindler M.
Tárgyszavak:DEMENTIA; SZŰRŐVIZSGÁLATOK
Folyóirat:Medicus Universalis - 2005. 38. évf. 3. sz.
[https://www.medicusuniversalis.hu/]


  Szűrővizsgálatok a dementia korai felderítésére : családorvosi körzetekben és idősek otthonában / Leel-Össy L. [et al.]
  Abstr. hun.
  In: Medicus Universalis. - ISSN 0133-1973. - 2005. 38. évf. 3. sz., p. 149-159. : ill.


Dementia szűrővizsgálatát az MMSE mellett egyéb kiegészítő vizsgálatokkal (önbecslő értékelés, családi és egyéni anamnézis, előző foglalkozás, belgyógyászati és neurópszichiátriai vizsgálat, Hachinski-skála, óra teszt és GDS szerinti besorolás) 407, illetve 202-50 éven felüli - egyénnél végeztég, ami a kognitív zavar korai felderítését szolgálta. Az elő csoport (407) családorvosilag nyilvántartott személyt, a második (202) idősek otthoni gondozottat foglalt magába. A két csoport adatainak összefoglalása külön grafikonokban történt, mivel az idősek otthonában gondozottak között jóval több szenvedett különböző betegségekben, így dementiában is, míg az otthon élők mentálisan nem sérült személyek voltak. A két csoport, családorvosi és idősek otthoni ("A" és "B") MMSE és GDS értékeinek összehasonlítása mellett az emlékezéscsökkenés szubjektív és objektív megitélése, az előző és kisérő betegségek, a szülők haláloka is külön értékelésre került. A vizsgálatok lehetővé tették az előforduló kognitív hanyatlás (dementia) előfordulásának megközelítően pontos megítélését, valaminta korral járó és enyhe - nem specifikus kognitív zavar - elkülönítését is. Az idősek otthonában az MMSE értékek jóval csökkentebbek voltak, ami a dementia gyakoribb előfordulását jelentette, aminek GDS szerinti beosztása súlyosabb számot jelzett, mint a CSO csoport vizsgáltjainak esetében. A denmentiák előfordulását és súlyosságát is meg lehetett határozni. A gyanús esetek vagy minimális kognitív zavar az "A" csoportban 63 (15,47%), enyhefokú dementia 40 esetben (9,82%) fordult elő. A korfüggő feledékenység 95 egyénnél (23,33%) volt kimutatható. A "B" csoportban minden forma gyakoribb volt, ami közül csak a dementiát érdemes kiemelni, ami a kezdődő eseteket és az MCI-t is magába foglalta: 139 eset (68,80%). Megállapítást nyert, hogy az MMSE önmagában csak az előrehaladottabb főleg emlékezetzavarban megnyilvánuló mentális hanyatlást mutatja ki, de az álltalános orvosi vizsgálat szerves része, ami fordítva is igaz; MMSE-t is teljes vizsgálattal kell kiegészíteni. A családorvosok számára az időseknél a gyors kivitelezése, egyszerüsége miatt feltétlenül javasolt, mivel a családorvosok sok egyéb egészségi állapottal összefüggő adatot ismernek, amivel pótolhatják az MMSE érzékenységét, azaz enyhébb formákat is felfedezhetnek.