Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=76043
MOB:2005/2-3
Szerzők:Nagy Anikó
Tárgyszavak:BETEGLÁTOGATÓK; HATÉKONYSÁG
Folyóirat:Egészségügyi Gazdasági Szemle - 2005. 43. évf. 2. sz.


  Hatékonyságfelmérés a fekvőbeteg-ellátó intézményekben : javaslat új indikátorok alkalmazására / Nagy Anikó
  Bibliogr.: p. 11-12. - Abstr. hun., eng., ger.
  In: Egészségügyi Gazdasági Szemle. - ISSN 0013-2276. - 2005. 43. évf. 2. sz., p. 5-12. : ill.


A fekvőbeteg-ellátó intézmények aktív ágyainaz orvosszakmai hatékonyság mérése, mérhetősége nemcsak szakmai, hanem a gazdasági hatékonysággal összefüggő fontos gazdálkodási kérdés is.A legnehezebb gazdálkodási kérdés az egészségügyben: Hogyanlehet elosztani a szűkös erőforrásokat úgy, hogy az ellátási kötelezettség teljesítését a felhasznált erőforrások és a költségek minimalizálása mellett maximális kibocsátással érjük el, és a technikai és költséghatékonyság mellett a fogyasztók igényeinek leginkább megfelelő allokációs hatékonysággal tervük mindezt?A hatékonyság és eredményesség mérése eddig megválaszolatlan kérdés az egészségügyi ellátás területén. Míg a gazdasági életben a gazdasági hozzáadott érték (a működésből származó nettó nyereségnek a vállalatba fektetett tölte alternatív költséggel való csökkentése), mint fő értékreprezentáns kiszámítható, az egészségügyi ellátás során ideális esetben az outputot, mint szerzett egészségnyereséget (health gain) kellene értelmeznünk, de az egészségi állapotban bekövetkezett változást és annak társadalmi hasznosságát nehéz objektíven mérni. Szántszaki értelemben ezt a gyógyultan elhoesátott betegek száma, gazdasági értelembeu pedig a finanszírozott esetek után kapott díjtétel és a működési költségek különbsége reprezentálja. Az ellátás egyes részeit képező folyamatok outputját jellemző mutatók könnyebben meghatározhatók (pl. súlyszám, ellátott betegek száma, ápolási idő stb.).