Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=75726
MOB:2005/2-3
Szerzők:Győrffy Zsuzsa; Mészáros Eszter; Ádám Szilvia; Kopp Mária
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; NŐK; TERHESSÉG
Folyóirat:Mentálhigiéné és Pszichoszomatika - 2004. 5. évf. 4. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0406/0406-overview.xml]


  Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján / Győrffy Zsuzsa [et al.]
  Bibliogr.: p. 332-333. - Abstr. hun., eng.
  In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. - ISSN 1419-8126, eISSN 1786-3759. - 2004. 5. évf. 4. sz., p. 321-333. : ill.


Célkitűzés: Magyarországon az egészségügyben dolgozók morbiditási és mortalitási mutatói az összlakosságénál kedvezőtlenebbek. Hipotézisünk szerint a mutatók alakulásának hátterében az egészségügyben dolgozók speciális stresszterhelése áll. Jelen vizsgálatunk az egészségügyben dolgozó diplomás nők terhességgel és szüléssel kapcsolatos mutatóinak vizsgálatát tűzte ki céljául.Módszer: Országos, reprezentatív, 12 643 főre kiterjedő kvantatív vizsgálat, amely kor, nem, településtípus szerint reprezentálja a magyar lakosságot. A vizsgált alminta: 132 egészségügyben dolgozó diplomás nő.Eredmények: Az egészségügyben dolgozó diplomás nők körében nagyobb arányú volt a veszélyeztetett terhességek, meddőségi és teherbeesési problémák aránya, valamint az abortuszszám. A terhespatológiai esetek és a munkastressz kapcsolata szignifikáns összefüggést mutatott. A munkastressz rizikótényezője mellett a társas támogatás hiánya, a házassági stressz, valamint a fizikai abúzus mutatott jelentős összefüggést a vizsgált problémákkal.Konklúzió: A kérdés vizsgálata felhívja a figyelmet az egészségügyi dolgozók fokozott veszélyeztetettségére. Kutatási eredményeink megerősítik, hogy a munkakörnyezeti tényezők javítása elsődleges a további prevenció szempontjából.