Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=75557
MOB:2005/2-3
Szerzők:Fejérdy László; Kaán Borbála; Fábián Gábor; Tóth Zsuzsanna; Fábián Tibor Károly
Tárgyszavak:FOGÁSZATI EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉSEK; ISKOLÁK
Folyóirat:Fogorvosi Szemle - 2005. 98. évf. 1. sz.
[https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/issue/archive]


  Adatok budapesti középiskolások fogászati kezeléssel kapcsolatos félelmeinek hátteréről / Felyérdy László [et al.]
  Bibliogr.: p. 9-13. - Abstr. hun., eng.
  In: Fogorvosi Szemle. - ISSN 0015-5314, eISSN 2498-8170. - 2005. 98. évf. 1. sz., p. 9-13. : ill.


Korábbi 8-15 éves populáción végzett vizsgálatunk igazolta, hogy a fogászati beavatkozásokkal kapcsolatos félelmek okainak megértésében fontos lehet annak vizsgálata, hogy az alanyok gondolkodásában a fogak milyen szerepet töltenek be, bennük a fogakkal kapcsolatban milyen spontán gondolatok alakulnak ki. Fontos annak vizsgálata is, hogy ezek a gondolatok milyen összefüggésben vannak a fogászati félelem szintjének alakulásával. Publikációnkban 139 budapesti középiskolás diák részvételével (90 lány és 49 fiú, koruk 14-18 év között, átlagban: 16.1 t 1.1 év) vizsgáltuk ezt a kérdést. Az eredményeket összegezve elmondható, hogy a korábbi 8-15 éves korosztályon végzett mérésünkhöz hasonlóan jelen mérésben is nagyrészt a fogászattal kapcsolatos élmények képeződnek le a fogakkal kapcsolatos spontán megnyilatkozásokban. A negatív élmények felidézése ebben a mérésben is fokozottabb fogászati félelem értékekkel társul, és nagyon valószínű az is, hogy a negatív élmények kialakulásában az alanyok fokozott szorongásszintje alapvető fontosságú. A korábban vizsgált 8-15 éves populációhoz képest az tűnik döntő különbségnek, hogy a 14-18 éves alanyoknál az életkor növekedése már nem, vagy csak igen kis mértékben játszik szerepet a fogakkal kapcsolatos spontán megnyilatkozások tartalmi elemeinek alakulásában. Ez arra utal, hogy ebben az életkorban a személyiség fogászattal, fogakkal kapcsolatos attitűdje már stabilan kialakult.