Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=75277
MOB:2005/2-3
Szerzők:Tislér András; Akócsi Katalin; Borbás Béla; Fazakas László; Ferenczi Sándor; Görögh Sándor; Kulcsár Imre; Nagy Lajos; Sámik József; Szegedi János; Tóth Eszter; Wágner Gyula; Kiss István
Tárgyszavak:HAEMODIALYSIS; HYPOTONIA; TÚLÉLÉS
Folyóirat:Hypertonia és Nephrologia - 2004. 8. évf. 3-4. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/hypertonia-es-nephrologia/archivum]


  A gyakori, illetve ritka dialízis alatt jelentkező hypotonia összefüggése a halálozással krónikus hemodializált betegek között / Tislér András [et al.]
  Bibliogr.: p. 185. - Abstr. hun., eng.
  In: Hypertonia és Nephrologia. - ISSN 1418-477X, eISSN 2498-6259. - 2004. 8. évf. 3-4. sz., p. 180-185. : ill.


Az intradialitikus hypotonia összefüggését a mortalitással korábban nem vizsgálták. Munkánkban a gyakran, illetve ritkán hypotoniás krónikus hemodializált betegek túlélését hasonlítottuk össze olyan betegek mortalitásával, akiknél hypotonia nem fordul elő. Az EuroCare Nephrologiai Hálózat krónikus hemodializált betegei (n=958) között 1998-ban végzett 10 hónapos bevezető fázis során 77 gyakran hypotoniás (z10 IDH epizód/10 hónap), 101 ritkán hypotoniás (1-2 IDH epizód/10 hónap) és 85 nem hypotoniás (0 epizód/10 hónap) beteg került felismerésre. Ezen 263 beteget átlagosan 27 (0,3-37) hónapig követtük és a három csoportba tartozó betegek mortalitását hasonlítottuk össze log-rank teszt és többváltozós Cox-modell segítségével. A gyakran hypotoniás csoportban 45 (58%), a ritkán hypotoniás csoportban 47 (47%) és a nem hypotoniás csoportban 33 (39%) halálesetet észleltünk a követés során. A halálozási ráta (esemény/100 betegév) a három csoportban 37 (p=0,013 vs n-IDH), 26 (p=0,375 vs n-IDH), illetve 21 volt, ami arra utal, hogy a gyakran hypotoniás betegek között a halálozás rizikója szignifikánsan nagyobb a nem hypotoniás betegekéhez képest [relatív rizikó 1,77(1,13-2,77)]. A többváltozós Cox-modellben ugyanakkor, ami a hypotonia mellett számos a betegre vonatkozó demográfiai és klinikai adatot tartalmazott, sem a gyakori sem a ritkán előforduló hypotonia nem mutatott szignifikáns kapcsolatot a halálozással. Gyakori intradialitikus hypotonia esetén a betegek túlélése szignifikánsan rövidebb összehasonlítva olyanokkal, akiknél hypotonia nem fordul elö. Eredményeink ugyanakkor nem, támogatják azt a feltételezést, hogy a gyakori hypotonia a betegek komorbiditásától és demográfiai jellemzóitöl független mortalitási rizikótényező.