Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=75222
MOB:2005/2-3
Szerzők:Oravecz Róbert; Czigler Balázs
Tárgyszavak:SZOCIOLÓGIA, ORVOSI; ÖNGYILKOSSÁG
Folyóirat:Addiktológia - 2004. 3. évf. 1. sz.


  A diszkurzív szuicidológia elmélete és alkalmazása az öngyilkosszövegek, illetve búcsúlevelek vizsgálata terén / Oravecz Róbert, Czigler Balázs
  Bibliogr.: p. 113. - Abstr. hun., eng.
  In: Addiktológia. - ISSN 1589-0317. - 2004. 3. évf. 1. sz., p. 96-113.


A diszkurzív jellegű megközelítések a 80-as évek végén jelentek meg a magyar szuicidológiában. A szuicídium diszkurzív elméletének megfogalmazása mindenekelőtt Kézdi Balázs nevéhez fűződik, aki már közel két évtizeddel ezelőtt folytatott öngyilkossággal kapcsolatos szövegelemzéseket. Ő ismerte fel a negáció szuicidológiai szerepét is. Az elmúlt évtized során aztán számos más szerző is hozzájárult a diszkurzív szuicidológia fejlődéséhez.Az elmélet nem tekinthető csupán tudományos módszernek, mely alkalmas a szuicídiuminal kapcsolatos szövegszerű termékek értelmezésére, de olyan szemléletmód, mely lehetővé teszi az egyén, a kultúra, a nyelv interakcióinak a megértését.A szerzők eddigi munkásságuk során a búcsúlevelek és szuicid szövegek kutatásán keresztül igyekeztek hozzájárulni a szuicídium folyamatának megértéséhez.A cikk igyekszik bemutatni a diszkurzív szuicidológia főbb jellemvonásait és alkalmazásának sajátos lehetőségeit.