Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=130225
MOB:2018/2
Szerzők:Kicsák Marian; Lukács Andrea; Gaál Zsolt
Tárgyszavak:DIABETES MELLITUS; ÉLETMINŐSÉG; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Diabetologia Hungarica - 2017. 25. évf. 6. sz.
[http://www.diabet.hu/info.aspx?sp=200]


  Cukorbetegek önbevalláson alapuló életminőségénak és betegségének vizsgálata / Kicsák Marian, Lukács Andrea, Gaál Zsolt
  Bibliogr.: p. 416. - Abstr. hun., eng.
  In: Diabetologia Hungarica. - ISSN 1217-372X, eISSN 2560-0168. - 2017. 25. évf. 6. sz., p. 411-416. : ill.


A diabetes mellitus kialakulása és annak kezelése az egyén életének, életvezetésének, társas kapcsolatainak, életmódjának számos dimenzióját negatívan befolyásolhatja, és ez az életminőségének romlását eredményezheti. Éppen ezért fontos, hogy a páciens szemszögéből jelzett kimeneteleket (az ún. "patient reported outcomes" ), amelyek a betegség progressziójával és a kezeléssel összefüggésbe hozható életminőség-változásokat eredményeznek, megismerjük. A tanulmány célja a cukorbetegek életminőségét és betegségterhét befolyásoló tényezők vizsgálata, valamint az 1-es és 2-es típusú felnőtt cukorbetegek életminőségének és betegségterhének összehasonlítása. A felmérésben 132 fő (51,5% férfi) vett részt, a betegek 72%-a 2-es típusú cukorbeteg volt. Az átlagos életkor 52,23+-14,33 év, az átlagos betegségtartam 12,51+-8,68 év. A felmérés az EuroQol (EQ-5D) és az Adapted lllness lntrusiveness Ratings kérdőívek felhasználásával történt. Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegek életminőség-dimenzióinak összehasonlítása khí-négyzet próbával, a betegségteher és a vizuális analóg skálán megadott egészségi állapot közötti összefüggés Pearson-féle korrelációs együtthatóval, a csoportok közötti összehasonlítás t-próbával történt. A betegségteher és az egészségi állapot meghatározó tényezőinek vizsgálatára többváltozós regressziós analízist alkalmaztak a szerzők. A betegség típusa alapján különbség mutatkozott szinte minden vizsgált tényezőben. A 2-es típusú cukorbetegek rosszabb egészségi állapotot, rosszabb életminőséget és nagyobb betegségterhet jeleztek. Kulcsszavak: 1-es típusú cukorbetegség, 2-es típusú cukorbetegség, életminőség, betegségteher