Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=126540
MOB:2017/4
Szerzők:Irinyi Tamás; Lampek Kinga; Németh Anikó
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK; KONFLIKTUS; KIÉGÉS (BURNOUT); KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Nővér - 2017. 30. évf. 3. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/nover/archivum/ ]


  Munkahelyi konfliktus és kiégés kapcsolata egészségügyi szakdolgozók körében / Irinyi Tamás, Lampek Kinga, Németh Anikó
  Bibliogr.: p. 27-28. - Abstr. hun., eng.
  In: Nővér. - ISSN 0864-7003, eISSN 1588-1423. - 2017. 30. évf. 3. sz., p. 22-28. : ill.


A vizsgálat célja egészségügyi szakdolgozók körében felmérni a munkahelyi konfliktusok összefüggését a kiégéssel és feltárni a munkahelyi konfliktusra adott egyéni reakciók típusait. Anyag és módszer: Az adatfelvétel 2016. június-augusztus hónapokban történt egy saját szerkesztésű online kérdőívvel. Az adatelemzés SPSS 23.0 program segítségévei készült, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk teszt, Spearman-féle rangkorreláció, Kruskal-Wallis próba ésMann-Whitney teszt ( Bonferrroni korrekcióval) alkalmazásával tp<0,05). Eredmények: Az 1201 válaszadó csupán 4,6%-a nem élt át munkahelyén még konfliktust, 44,2%-a pedig valamilyen mértékben érintett a kiégés által. Konfliktus esetén 62,2% igyekszik mielőbb tisztázni a konfliktus okozójával a problémát, 41,2% visszaszól, és 1/3-uknál idegesség, zaklatottság jelentkezik. A kiégés mértéke és a munkahelyi konfliktus gyakorisága korrelál egymással (r=0,3)0; p<0,000). Következtetések: minél rosszabb lelkiállapotban van valaki, annál konfliktusosabban éli meg a munkahelyét, és főként önvédelmi stratégiákat alkalmaznak konfliktus esetén.