Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=125618
MOB:2017/4
Szerzők:Barcsi Beatrix; Hollódy Katalin; Péley Bernadette; Dorn Krisztina; Kerns, Kathryn A.; Rózsa Sándor; Török Imre A.; Kállai János
Tárgyszavak:GYERMEK; CSALÁD; DEPRESSZIÓ; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Mentálhigiéné és Pszichoszomatika - 2017. 18. évf. 2. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0406/0406-overview.xml]


  Security, Reliance and Availability: Psychometric features of the Kerns' Security Scale in Hungarian population / Barcsi Beatrix [et al.]
  Bibliogr.: p. 183-185. - Abstr. hun., eng.
  In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. - ISSN 1419-8126, eISSN 1786-3759. - 2017. 18. évf. 2. sz., p. 171-193. : ill.


Háttér: A tanulmány az Egyesült Állomokban és Európában egyaránt széles körben elterjedt Kerns-féle Biztonság Skála (KSS) hazai vizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokat mutatja be. A kérdőív a gyermek családtagokkal kapcsolatos személyes érzéseit, apjával és anyjával kapcsolatos biztoság élményeit méri fel. Cél: Elemezzük a kérdőív faktorstruktúráját, a Gyermekdepresszió Kérdőív segítségével ellenőrizzük a validitását, továbbá hazai populációt vizsgálva leírjuk a skálák jellegzetességeit, valamint ellenőrizzük a KSS klinikai praxisban és az iskolapszichológiai ellátásban való alkalmazhatóságát alsó, felső és középiskolás gyermekeknél. Módszer: A vizsgálatban 323 tanuló vett részt (137 fiú és 186 leány, életkor 10-18 év között). A résztvevők a KSS és a Gyermekdepresszió Skálát töltöttek ki. Eredmények: A Kerns-féle Biztonság Skála tételei faktoranalízisének eredménye szerint a kérdőív három alskálára bontható: ezek a szülők iránt érzett bizalom, a szülők szükség esetén való elérhetősége és az autonómia kezdeményezések támogatása. Az anyák alskála értékei magasabbak, mint az apáké (Bizalom: t = 7,1; p < 0,001; Elérhetőség t = 8,9; p < 0,001; Autonómia támogatása t = 3,2; p < 0,01). Következtetés: Az eredmények a KSS háromfaktoros modelljét támasztják alá, továbbá rámutatnak arra, hogy a kérdőív megbízhatóan használható a klinikai praxisban és az iskolapszichológiai ellátásban egyaránt.