Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=126416
MOB:2017/2-3
Szerzők:Ruzsics István; Biri Bernadett; Nagy Lajos; Kéki Sándor; Sárosi Veronika; Horváth Ildikó; Bogár Lajos; Molnár Tihamér
Tárgyszavak:COPD; BIOLÓGIAI MARKEREK; ARGININ
Folyóirat:Medicina Thoracalis - 2017. 70. évf. 2. sz.
[http://www.tudogyogyasz.hu]


  Metilált arginin származékok szerepe a stabil és az exacerbált COPD betegeknél: követéses vizsgálat / Ruzsics István [et al.]
  Bibliogr.: p. 79-80. - Abstr. hun., eng.
  In: Medicina Thoracalis. - ISSN 0238-2571. - 2017. 70. évf. 2. sz., p. 71-80. : ill.


A COPD exacerbáció korai felismerése jelentős fontosságú a betegség progressziójának lassításában. Az aszimmetrikus és szimmetrikus dimetilargininek (SDMA és ADMA) az endothelialis disz funkció markerei, a hypoxiás inzultus pedig fokozott arginin metilációt indukál. Célunk a szérum L-arginin, SDMA és ADMA szintek összehasonlítása stabil (S) és akut exacerbációban (AE) szenvedő COPD betegeknél. Prospektív tanulmányunkba összesen 44 COPD-vel diagnosztizált beteget vontunk be 2010-ben. Egy részük (COPD-AE, n=12) exacerbáciö miatt hospitalizált volt. A COPD-S (n=32) csoport tagjait a járóbeteg rendelésen észleltük. Vénás vért vettünk a biomarkerek (L-arginin, ADMA, SDMA és hsCRP) elemzéséhez. Eredményeinket normál kontrollokkal (NC, n=30) hasonlítottuk össze. Emellett kapilláris vérgáz analízis történt a hypoxia súlyosságának meghatározására. Összehasonlítottuk a mintavételt megelőző egy év és az azt követő öt év súlyos exacerbációinak számát. A COPD-AE csoport szignifikánsan hypoxiásabb volt (p=0,01) a stabil betegekéhez képest és szignifikánsan magasabb SDMA és ADMA értékeket találtunk (p=0,004 és p<0,001). Sem a prekurzor molekula L-arginin, sem a hsCRP nem mutatott szignifikáns különbséget a két csoport között. Az ADMA (AUC:0,81, p=0,001), és különösen az SDMA (AUC: 0,91, p<0,001) nagy érzékenységgel és specificitással különítette el az akut exacerbációt a stabil COPD-től. A COPD-AE verifikálására SDMA >=0,57 cut-o f f értéket találtunk (OR:1,632, p=0,001). A betegcsoportokban, a NC-hoz képest minden markor szignifikánsan magasabb volt. A stabil betegekben mért alacsonyabb L-arginin szint magasabb exacerbációs gyakorisággal mutatott összefüggést. COPD-ben emelkedett L-arginin, SDMA és ADMA szérum szinteket találtunk. Míg az exacerbációban az SDMA és ADMA szintek sokkal magasabbak, valószínűleg a súlyosabb hipoxiás inzultus miatt, az alacsonyabb L-arginin szérum koncentráció magasabb exacerbációs ráta rizikójával jár.