Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=126345
MOB:2017/2-3
Szerzők:Mátyás Csaba; Sayour, Alex Ali; Korkmaz-Icöz, Sevil; Oláh Attila; Németh Balázs Tamás; Páli Szabolcs; Hirschberg Kristóf; Zubarevich, Alina; Gwanmesia, Patricia Neh; Li, Shiliang; Loganathan, Sivakkanan; Barnucz Enikő; Merkely Béla; Szabó Gábor; Radovits Tamás
Tárgyszavak:DIABETES MELLITUS; MYOCARDIUM BETEGSÉGEI; ÁLLATKÍSÉRLETEK
Folyóirat:Cardiologia Hungarica - 2017. 47. évf. 2. sz.
[http://cardiohungarica.olo.hu/kereses?press_id=815&is_article=y]


  Az 1-es és 2-es típusú diabéteszes kardiális diszfunkció hátterében álló eltérő miokardiális szövettani és molekuláris jellegzetességek  / Mátyás Csaba [et al.]
  Bibliogr.: p. 110-111. - Abstr. hun., eng.
  In: Cardiologia Hungarica. - ISSN 0133-5595. - 2017. 47. évf. 2. sz., p. 102-111. : ill.


Célkitűzés: A cukorbetegség (diabetes mellitus, DM) a szívizomzat strukturális és funkcionális elváltozásához vezet. Jelen tanulmányunkban az 1-es és a 2-es típusú DM-ben kialakuló diabéteszes cardiomyopathiához társuló funkcionális és szubcelluláris patológiai változások összehasonlító vizsgálatát végeztük el. Módszerek: 1-es típusú DM-et streptozotocinnal indukáltunk. 2-es típusú DM modellként Zucker Diabetic Fatty (ZDF) patkányokat használtunk. A kardiális funkció megítélésére bal kamrai nyomás-térfogat analízist végeztünk. Emellett miokardiális nitrotirozin immunohisztokémiát, TUNEL, hematoxilin-eozin, illetve Masson trikróm festést végeztünk. A különböző mRNS és proteinek expresszióját qRT-PCR-rel és Western blot technikákkal vizsgáltuk. Eredmények: Az 1-es típusú DM-ben megfigyelhető jelentős szisztolés diszfunkció erőteljes oxidatív stresszel, apoptózissal és fibrózissal társult. 2-es típusú DM-ben mindezek az elváltozások kevésbé voltak kifejezettek vagy teljesen hiányoztak, miközben hasonló mértékű cardiomyocyta-hipertrófia volt megfigyelhető a diasztolés falmerevség növekedése és megtartott szisztolés funkció mellett. 1-es típusú DM-ben emelkedett a hipertrófia marker c-fos, c-jun és ß-MHC és a pro-apoptotikus kaszpáz-12 mRNS expressziója, míg 2-es típusban nem vagy kevéssé változtak. A profibrotikus TGF-ß1 génexpressziója fokozódott 1-es, ugyanakkor csökkent 2-es típusú DM-ben. Következtetések: Jelen vizsgálatunkban a diabéteszes szív megváltozott patofiziológiai tulajdonságait és azok funkcionális hatását írtuk le 1-es és 2-es típusú DM patkánymodelljeinkben.