Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=125835
MOB:2017/2-3
Szerzők:Papp Magor
Tárgyszavak:ALAPELLÁTÁS; CSALÁDORVOS; PRAXISSZERVEZÉS, ORVOSI; SZAKMAKÖZI KAPCSOLATOK
Folyóirat:Népegészségügy - 2017. 95. évf. 1. sz.
[http://www.nk.unideb.hu/kiadvanytar]


  Az alapellátás-fejlesztés tapasztalatai, jövője / Papp Magor
  Bibliogr.: p. 8. - Abstr. hun., eng.
  In: Népegészségügy. - ISSN 0369-3805. - 2017. 95. évf. 1. sz., p. 4-8.


Az egészségügy Európa-szerte hasonló kihívásait egyrészt az idősödő lakosság növekvő ellátási szükségletei, másrészt a szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi dolgozók elégtelen száma okozza. Magyarországon mindezt súlyosbítja a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota, ami tovább növeli az egészségügyi ellátórendszer terhelését. A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 2012-2017 között megvalósuló Alapellátás-fejlesztési Modellprogram ezen kihívásokra szolgált válaszokkal. A Program keretében tizenhat település huszonnégy háziorvosi praxisa és az érintett körzeteket ellátó védőnők vállalták, hogy új szakemberekkel kiegészülve, praxisközösségbe szerveződve részt vesznek az alapellátás-fejlesztés új működési modelljének tesztelésében. A Program kiemelt célja volt az alapellátás lakosságközeli szolgáltatásainak bővítése, különös tekintettel a népegészségügyi fókuszú tevékenységekre; de a program úttörő szerepet vállalt az ellátott lakosság és az egészségügyi dolgozók szemléletformálásában is. Mint minden, szervezeti változást igénylő program, ez a Modellprogram is időigényes, mert a változás gyakran több évtizedes működési módok és rutintevékenységek felülírását igényli. A Modellprogram egyrészt katalizálta ezen változásokat, másrészt értékes tapasztalatokat és adatokat gyűjtött a kiterjedt rendszerszintű átalakítások megalapozásához. Az eddigi eredmények szerint az intervenciós területen jelentősen bővült a prevenciós szolgáltatások köre; a többletszolgáltatásokat a lakosság több mint 80%-a igénybe vette. A felhalmozódott adatok és tapasztalatok elemzése jelenleg is folyamatban van. A Program sikeres kivitelezésében a megvalósításért felelős, kilenc intézményes tag által alkotott konzorciumnak kulcsszerepe volt.