Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=125080
MOB:2017/2-3
Szerzők:Gyéresi Árpád
Tárgyszavak:JUBILEUMOK ÉS ÜNNEPI ESEMÉNYEK; GYÓGYSZERÉSZET; TÁRSASÁGOK, GYÓGYSZERÉSZETI
Folyóirat:Gyógyszerészet - 2017. 61. évf. 2. sz.
[https://mgyt.hu/?s=gy%C3%B3gyszer%C3%A9szet]


  10 év eredményei az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság közötti együttműködési megállapodás szellemében / Gyéresi Árpád
  Bibliogr.: p. 100. - Abstr. hun., eng.
  In: Gyógyszerészet. - ISSN 0017-6036. - 2017. 61. évf. 2. sz., p. 94-100. : ill.


Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 40 év kényszerszünet után 1990-ben újrakezdte tevékenységét. Ennek keretében az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, mely az erdélyi magyar orvosokat és gyógyszerészeket foglalja magába, 2006-ban együttműködési megállapodást kötött a Magyar Gyógyszerész-tudományi Társasággal a magyarországi gyógyszerészeti szervezetekkel, intézetekkel kialakult kapcsolatok intézményesítése céljából. A kölcsönösségen alapuló megállapodás szellemében az elmúlt 10 évben jelentősen bővültek az erdélyi magyar és a magyarországi gyógyszerészek szakmai kapcsolatai tudományos rendezvényeken való részvétel, előadók meghívása, egymás szakfolyóirataiban való közlés, tapasztalatcserék, továbbképző tanfolyamok által. A szakmai kapcsolatok eredményessége igazolja a szervezeteink között létező megállapodás működőképességét, melynek szerepe - reméljük - a jövőben tovább fejlődhet, szélesedhet. Ez egyaránt fontos számunkra a gyógyszerésztudományok anyanyelven való művelése és oktatása szempontjából is.