Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=124593
MOB:2017/1
Szerzők:Kósa Brigitta; Vassné Lakatos Ágnes; Kőszegi Tamás
Tárgyszavak:SEPSIS; ANTIOXIDÁNSOK; LUMINESZENCIA; LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2016. 7. évf. 2. sz.
[http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Antioxidáns kapacitás mérése szeptikus betegek szérumából / Kósa Brigitta, Vassné Lakatos Ágnes, Kőszegi Tamás
  Bibliogr.: p. 110-111. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2016. 7. évf. 2. sz., p. 99-111. : ill.


Bevezetés: A szepszis szisztémás gyulladásos folyamat, melynek hátterében fokozott oxidatív károsodás is áll. Antioxidáns rendszerünk fontos szerepet játszhat a betegség elleni védekezésben. Célkitűzés: Új, erősített kemilumineszcenciás totál antioxidáns kapacitás (TAC) mérést kívántunk kidolgozni és adaptálni szeptikus betegek szérum mintáira. A TAC eredményeket össze kívántuk hasonlítani klinikai és az antioxidáns kapacitást befolyásoló laboratóriumi paraméterekkel, valamint összefüggést kerestünk a TAC szintek és a betegség súlyossága közt. Módszer: A PTE KK Intenzív Terápiás Intézetében bakteriális szepszis miatt kezelt betegek (n=20), illetve kontroll betegcsoport (n=20) szérum mintáit analizáltuk. A két csoport korban és nemben hasonló volt, a kontroll csoportot gyulladásos betegségben nem szenvedő betegek alkották (PTE KK Szemészeti Klinika). Szeptikus betegeknél 5 napos követéses vizsgálatot végeztünk mintánként 5 parallel meghatározással, a kontroll csoportnál egyszeri meghatározás történt (5 párhuzamos méréssel). A TAC értékeket kemilumineszcenciás módszerünkkel mértük, a mely peroxidáz, luminol, a kemilumineszcenciás jelet erősítő komponens és H2O2 reakcióján alapult. Minden szérumból húgysav és albumin meghatározást is végeztünk. Eredmények: A szeptikus betegek átlagos TAC értéke Trolox ekvivalensben kifejezve magasabb volt a kontroll csoporténál, de nem mutatott szignifikáns eltérést (p=0,159). Túlélő és nem túlélő betegeknél a TAC medián értékek szignifikáns eltérést mutattak (nem túlélők: 464 mikroM (350-465), túlélők: 352 mikroM (253-494) , (p=0,026). A kontroll csoport TAC értéke 368 mikroM (321- 404) volt, amely a nem túlélőktől szignifikánsan különbözött (p=0,019). Az antioxidáns kapacitás értéke az albumin koncentrációtól nem függött, de a húgysavval pozitív korrelációt mutatott. Megbeszélés: A kevés beteg vizsgálatával nyert eredményeink is felvetik, hogy az általunk kifejlesztett kemilumineszcenciás antioxidáns módszer hasznos kiegészítő információt nyújthat a szeptikus folyamat követésében.