Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=123433
MOB:2016/4
Szerzők:Szabó Mariann; Sárosi Veronika; Balikó Zoltán; Orbán József; Nyitrai Miklós; Berki Tímea; Engelmann Péter
Tárgyszavak:COPD; LYMPHOCYTÁK, T; KÖPET; IMMUNITÁS, CELLULÁRIS
Folyóirat:Medicina Thoracalis - 2016. 69. évf. 5. sz.
[http://www.tudogyogyasz.hu]


  Invariáns T-sejt populációk szerepe a COPD patomechanizmusában / Szabó Mariann [et al.]
  Bibliogr.: p. 288. - Abstr. hun., eng.
  In: Medicina Thoracalis. - ISSN 0238-2571. - 2016. 69. évf. 5. sz., p. 281-288. : ill.


A COPD patogenezisének főbb mechanizmusai a tüdő parenchyma károsodása, valamint a légutak gyulladása. Újabb feltételezések szerint több, az elmúlt években intenzíven kutatott ritka lymphocyta sejtcsoport, - az invariáns NKT- (iNKT), valamint a mucosa asszociált invariáns T- (MAIT) sejtek-, is fontos szerepet játszhatnak a COPD pata genezisében. Az invariáns T-sejtek olyan T-sejt alcsoport, melyek fenotípusukban és funkciójukban átmenetet képeznek a veleszületett és az adaptív immunitás között. Kísérleteink célja az volt, hogy az iNKT- és MAIT-sejteket vizsgáljuk stabil, valamint exacerbáló (kórházi felvételt követő 1. és 3. napon) COPD-s betegek vérében és köpetében. Az iNKT- és MAIT-sejtek, valamint alcsoportjaik (iNKT: CD4+, DN, CD8+, MAIT: DN és CD8+) arányát áramlási citometriával határoztuk meg. A sejteket konfokális mikroszkópia során vizualizáltuk. Eredményeink szerint az iNKT-sejtek száma csökkent mind stabil, mind exacerbáló betegek vérmintáiban. Az alcsoportokat vizsgálva, az iNKT DN sejtek aránya csökkenést, míg az iNKT CD4+ növekedést mutatott betegeinkben. A MAIT-sejtek aránya szintén csökkenést mutatott mind a stabil, mind az exacerbáló COPD-s betegek vérében. A MAIT- sejt alpopulációk vizsgálata során, a MAIT CD8+ sejtek aránya csökkent. Nem mutatkozott különbség az egyes sejtek arányában az exacerbáció I. és 3. napján vett vérminták között. A köpet minták vizsgálata során az iNKT-sejtek száma csökkent az exacerbáló betegekben. Jelen kísérleti adataink rávilágítanak arra, hogy indokolt mindkét sejtcsoport további vizsgálata a COPD patomechanizmusának pontosabb megértéséhez.