Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=120991
MOB:2016/2
Szerzők:Műzes Györgyi; Sipos Ferenc
Tárgyszavak:DAGANATOK; RECEPTOROK; MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA
Folyóirat:Magyar Onkológia - 2016. 60. évf. 1. sz.
[https://www.huon.hu/ ]


  Tumorigenezis: a mintázatfelismerő receptorok és az autofágia jelátviteli összefüggései / Műzes Györgyi, Sipos Ferenc
  Bibliogr.: p. 62-63. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Onkológia. - ISSN 0025-0244, eISSN 2060-0399. - 2016. 60. évf. 1. sz., p. 55-63. : ill.


Egyre több adat támasztja alá az autofágia tumorigenezisben betöltött szerepét. A Toll-like receptorok (TLR) patogén/ veszély-asszociált molekuláris mintázatokra (PAMP/DAMP) történő reagálása szintén elősegítheti a tumorképződést és az immunválasz elkerülését. A TLR-ek az immunkompetens sejtek mellett számos tumorsejten is expresszálódnak. Másrészt viszont mind a TLR-ekhez, mind az autofágiához kapcsolódó jelátviteli utak - a sejttípus és a környezet függvényében - tumorszuppresszor hatást is gyakorolhatnak. Az autofágia megítélése az utóbbi években jelentősen változott: az eukarióta sejtek homeosztázisának fenntartása mellett az immunrendszer fontos, integratív eleme, hiszen aktív részese az infekciókontrollnak, a gyulladás és az immunválasz szabályozásának. Úgy tűnik, hogy a PAMP/DAMP-ok révén a TLR-jelátvitel és az autofágia egymással szoros függőségben aktiválódnak, és egymás kölcsönös szabályozására is képesek. A "személyre szabott" kezelés szellemében a jövő kutatásainak egyik várható iránya az egyes daganattípusokra jellemző "egyedi" autofágia-TLR kölcsönhatások felfedése, együttesen a gyulladásos stróma és az immunogenitás sajátosságaival, mely újabb tumorellenes terápiás stratégiák alapjául szolgálhat.