Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=120789
MOB:2016/2
Szerzők:Tapasztó Beáta; Tömöri Szilvia; Réz Kata; Nagy Zoltán Zsolt
Tárgyszavak:KONTAKTLENCSÉK; SPORT; STATISZTIKA
Folyóirat:Szemészet - 2016. 153. évf. 1. sz.
[http://szemorvostarsasag.hu/]


  Kontaktlencse okozta diszkomfortérzet és a sport / Tapasztó Beáta [et al.]
  Bibliogr.: p. 35. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2016. 153. évf. 1. sz., p. 27-35. : ill.


Célkitűzés: Megvizsgálni van-e összefüggés a páciensek adatai, az általuk viselt kontaktlencse paraméterei és a kontaktlencse elhagyását leginkább előidéző, viseléssel kapcsolatos diszkomfortérzet között. Kitérünk a kontaktlencse egyik leggyakoribb indikációs területére, a sporttevékenységre. Módszerek: Randomszerűen választott, legalább fél éve kontaktlencsét viselő 150 pácienssel kitöltettük a Contact Lens Dry Eye Questinnaire rövid változatát. Rákérdeztünk a sportolásra, és összegyűjtöttük a páciensek lencseviselési adatait: hány éve viselik a kontaktlencséjüket, milyen a lencsék alapanyaga, szférikus vagy tórikus a lencse. A páciens és a kontaktlencse adatait összevetettük a száraz szem meglétével, és megvizsgáltuk a statisztikai összefüggéseket, amelyeknél Pearson Chi-négyzetre és Likelihood Ratio mutatóra épülő t-próbát alkalmaztunk. Eredmények: Nem találtunk szignifikáns összefüggést a száraz szem és nem (férfiak: 24%, nők: 36%), életkor [20 év alatt: 16%, huszonévesek: 33%, harmincasok: 44%, 40 fölöttiek: 33% panaszos), a viselési idő (legfeljebb 5 éve visel kontaktlencsét: 24%, több mint tíz éve: 42% a száraz szem előfordulási aránya), és a kontaktlencse anyaga (hidrogél: 32%, vagy szilikon-hidrogél: 35%) között. A 150 megkérdezettnek 73%-a végez valamilyen fizikai aktivitást. Nem találtunk szignifikáns összefüggést a sporttevékenység és a száraz szem előfordulása között. Azonban statisztikai értelemben is kimondható, hogy a tórikus típusú kontaktlencse növeli a szem szárazságának valószínűségét. Azok körében, akik tórikus lencsét viselnek, 50%-ban fordult elő szemszárazság, szemben a nem tórikus 30%-os aránnyal (p=0,038). Következtetés: A sport nem befolyásolta a száraz szemes panaszokat, azonban a tórikus kontaktlencse-viselés és a száraz szem között szignifikáns összefüggést kaptunk. Ezért kisebb cilinderérték esetén, ahol még megfelelő látásélesség biztosítható a szférikus kontaktlencsével, megfontolandó a tórikus lencse mellőzése, hogy a lencseviselés okozta diszkomfortérzést elkerüljük.