Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=119005
MOB:2016/1
Szerzők:Sági Andrea
Tárgyszavak:ÖNÉRTÉKELÉS, PSZICHOLÓGIAI; PSZICHOMETRIA
Folyóirat:Magyar Pszichológiai Szemle - 2015. 70. évf. 4. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0016/0016-overview.xml]


  A feltételes önbecsülés skála (CSES-H) Magyar változatának validálása és pszichometriai jellemzői  / Sági Andrea
  Bibliogr.: p. 801-804. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Pszichológiai Szemle. - ISSN 0025-0279, eISSN 1588-2799. - 2015. 70. évf. 4. sz., p. 787-805. : ill.


Elméleti háttér: Az önbecsülés alapvető pszichológiai szükséglet, de egyes típusainak a mentális egészség szempontjából nemcsak jó, hanem káros következményei is lehetnek. A feltételes önbecsülés az alacsony alapönbecsülésből és különböző énmegerősítő szükségletekből (kompetencia és kapcsolatok) származik, negatívan korrelál a mentális egészség indikátoraival és számos negatív pszichológiai jellemzővel jár együtt. Cél: A Feltételes Önbecsülés Skála magyar változata (CSES-H) pszichometriai jellemzőinek vizsgálata több független mintán. Módszer: 1. minta: 272 fő egyetemi hallgató, 75 férfi és 197 nő (átlag életkor 23,48+-2,14), egy hónappal később 153 fő töltötte ki a következő kérdőíveket: Feltételes Önbecsülés Kérdőív (CSES-H), Rosenberg-féle Önbecsülés Skála (RSES), Önegyüttérzés Skála (SCS-H), Spielberger-féle Vonásszorongás Skála (STAI-T), Beck Depresszió Kérdőív (BDI), Diszpozicionális Optimizmus Kérdőív (LOT-R). A 2. mintában rendszeresen táncoló 162 fő, 52 férfi és 110 nő (átlag életkor 28,5+-8,59) és 208 aerobikozó nő (átlag életkor 28,4 +-8,46) töltötte ki a következő kérdőíveket: CSES-H, RSES, WHO Jóllét Kérdőív rövidített változat (WHO-5), Rövidített Pozitív és Negatív Affektivitás Skála (PANAS). Eredmények: A Feltételes Önbecsülés Skála és két skálája jó reliabilitás értékeket (0,72 és 0,91 között) és teszt-reteszt reliabilitást (0,74-0,79), a megerősítő faktorelemzés pedig elfogadható mértékű illeszkedést mutatott. A feltételes önbecsülés a globális önbecsüléssel, az önegyüttérzéssel, a diszpozicionális optimizmussal, a jólléttel és a pozitív affektivitással negatívan, míg a vonásszorongással, a depresszióval és a negatív affektivitással pozitívan korrelált. Következtetések: A Feltételes Önbecsülés Skála magyar változatának pszichometriai jellemzői megfelelőek.