Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=118899
MOB:2016/1
Szerzők:Kassai Szilvia; Pintér Judit Nóra; Rácz József
Tárgyszavak:SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK; EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2015. 30. évf. 4. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Addiktológiai területen dolgozó tapasztalatai szakértők: interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás / Kassai Szilvia, Pintér Judit Nóra, Rácz József
  Bibliogr.: p. 387-388. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2015. 30. évf. 4. sz., p. 372-388. : ill.


Bevezetés: Vizsgálatunkban az addiktológiai ellátásban - szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeiben dolgozó tapasztalati szakértők segítő munkáját tanulmányoztuk. Célunk annak feltárása volt, hogyan váltak függő személyekből tapasztalati segítővé, és mit jelent számukra a tapasztalati segítés. Módszerek: Az interpretatív fenomenológiai elemzés (IPA*) kutatási elrendezése szerint választottuk ki a vizsgálati személyeket és végeztük el az adatgyűjtést, majd az adatok értelmezését. Vizsgálati személyek: 6 (5 férfi, 1 nő) fő, akik legalább egy éve addiktológiai rehabilitációs intézményben tapasztalati szakértőként dolgoztak. Félig-strukturált élettörténeti interjúkat vettünk fel, amelyeket az IPA alapján elemeztünk: először az interjúkban megjelenő témákat összegeztük, majd ezeket értelmezve alakítottuk ki az ún. főtémákat. Eredmények: Az interjúk főtémái képezték az eredményeket. A főtémák az élettörténeti interjú egyes fontos szakaszaira és fordulópontjaira vonatkoztak: a szerhasználat élményére, a függőség kialakulására - ez a fordulópont 1, majd pedig a mélypont kialakulására (fordulópont 2). Ezután a segítés élményét vizsgáltuk: itt négy főtémát kaptunk: a felépülő én és a segítő én kialakulását, a megsebzett segítőt és a képzett segítőt, végül pedig a segítés élményét. Diszkusszió: Az IPA módszere használhatónak bizonyult a tapasztalati szakértők fejlődésének és a munkájuk nyújtotta élmények idiografikus feltárására. A tapasztalati segítők munkáját a mentorálással lehet a legjobban kifejezni. A kutatással szerzett ismeretek felhasználhatók a tapasztalati segítők képzésében, valamint megfelelő szakmai helyük kialakításában az addiktológiai ellátórendszerben.