Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=117216
MOB:2015/3
Szerzők:Dénes Zoltán; Fazekas Gábor; Farkas Péter; Kullmann Lajos
Tárgyszavak:REHABILITÁCIÓ; EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEK
Folyóirat:Rehabilitáció - 2015. 25. évf. 1-2. sz.
[https://www.rehab.hu/folyoirat.aspx?&web_id]


  Kapcsolataink nemzetközi rehabilitációs szervezetekkel / Dénes Zoltán [et al.]
  Bibliogr.: p. 56. - Abstr. hun., eng.
  In: Rehabilitáció. - ISSN 0866-479X. - 2015. 25. évf. 1-2. sz., p. 52-56.


A közlemény célja, hogy áttekintést nyújtson a rehabilitáció nemzetközi szervezeteiről és folyóiratairól, valamint az ezekhez kötődő jelenlegi kapcsolatokat is bemutatassa. A felhasznált módszer irodalomkutatás, interjúkészítés, személyes megbeszélés és saját tapasztalatok összegzése volt. Az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága (ORFMMT) és jogelődje, a Magyar Rehabilitációs Társaság (MRT) már több évtizede gondozza a hazai rehabilitáció nemzetközi kapcsolatait. A tevékenység fontosságát jelezi az is, hogy a Társaság nemzetközi kapcsolatokért felelős titkári posztot hozott létre, amely elnökségi tagsággal van összekapcsolva, így a titkár elnökségi tagként végzi munkáját. A nemzetközi rehabilitációs szervezetek az elmúlt évtizedekben kialakították működési rendjüket, konferenciaprogramjukat és a tudományos folyóiratok is ezekhez igazodtak. A szerzők a nemzetközi szakmai kapcsolatokat nélkülözhetetlennek tartják a hazai rehabilitációs medicina műveléséhez, fejlesztéséhez. A rehabilitáció helyzetéről, fejlődési tendenciáiról, a szakmai újdonságokról megfelelő tájékozottság eléréséhez - véleményük szerint - részt kell venni a külföldi konferenciákon, a nemzetközi szervezetek munkájában, és lehetőség szerint a multicentrikus kutatásokban is. A nemzetközi kapcsolatok építésében a társaság küldöttei jelentős szerepet vállalnak tudásukkal és ismeretségeikkel, valamint segítik a hazai rehabilitáció fejlesztését és a hazai rehabilitációs szakma eredményeinek külföldi megismertetését.