Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=116145
MOB:2015/1-2
Szerzők:Kontra Gábor; Major Tibor; Polgár Csaba
Tárgyszavak:SUGÁRTERÁPIA; ORVOSI ESZKÖZÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Folyóirat:Magyar Onkológia - 2015. 59. évf. 2. sz.
[https://www.huon.hu/ ]


  Kiegyenlítő szűrő nélküli mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál alkalmazandó csúcshatás-korrekció mérése / Kontra Gábor, Major Tibor, Polgár Csaba
  Bibliogr.: p. 123. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Onkológia. - ISSN 0025-0244, eISSN 2060-0399. - 2015. 59. évf. 2. sz., p. 119-123. : ill.


Lineáris gyorsítók fotonnyalábjainak kalibrálására jelenleg is a Farmer-típusú ionizációs kamra a leggyakrabban alkalmazott, legmegbízhatóbbnak tartott detektor. A sugárterápiában egyre inkább tért hódít a kiegyenlítő szűrő nélküli (FFF - Flattening Filter Free) fotonmezők alkalmazása. Az FFF mezők dózisprofilja középen csúccsal rendelkezik, ezért az ilyen mezők Farmer-kamrával történő kalibrációjánál számításba kell venni, hogy a 2,3 cm hosszú mérőtérfogattal rendelkező kamra hossztengelye mentén a dózis inhomogén, ezért a dózisprofil csúcsán a Farmer-kamra a valósnál kisebbnek méri a dózist. Célkitűzésünk olyan csúcshatás-korrekciós faktor (Kcs) méréssel történő meghatározása, amellyel a Farmer-kamra jelét korrigálva az FFF mezők csúcsán Farmer-kamrával is pontosan mérhető a dózis. A méréseket TrueBeam (Varian) lineáris gyorsító 6 MV-os és 10 MV-os kiegyenlítő szűrő nélküli (6XFFF és 10XFFF), illetve kiegyenlítő szűrővel rendelkező (6X és 10X) fotonnyalábjával végeztük vízekvivalens fantomban, 10×10 cm-es mező középpontjában, 10 cm mélységben, 100 cm-es forrás-felszín távolságnál. Az első méréssorozatban a 6X és 6XFFF mezőket PTW TM30012-es típusú Farmer-kamrával mértük. A kétfeszültséges módszerrel meghatároztuk a kamra rekombinációs korrekciós faktorát (Kr) külön a 6X és 6XFFF mezőkhöz. A 100 MU leadása mellett mért, Kr-rel korrigált kamrajelekből az IAEA TRS-398 dozimetriai protokollja alapján meghatároztuk a 6XFFF és 6X mezőkkel leadott dózisok arányát (R6,Farmer). Közvetlenül ezután a fenti mérést megismételtük PTW TM31010 típusú semiflex kamrával, és ezzel is meghatároztuk a 6XFFF és 6X mezőkkel mért dózisok arányát (R6,Semiflex). A Semiflex kamra mérőtérfogata csak 6,5 mm hosszú. Dózisprofilméréseink alapján e kamra hossztengelye mentén a dózis még FFF mezők esetén is homogénnek tekinthető, így csúcshatás-korrekcióval nem kell számolni. Ebből következően R6,Semiflex nagyobb lesz, mint R6,Farmer, hányadosuk pedig éppen a Farmer-kamra 6XFFF mezőhöz tartozó Kcs6xFFF csúcshatás-korrekciós faktorával lesz egyenlő. A fenti méréseket 10 MV-on megismételve meghatároztuk a Farmer kamra 10XFFF mezőhöz tartozó csúcshatás korrekciós faktorát is (Kcs10XFFF). A Farmer kamra csúcshatás-korrekciós faktorára 6XFFF nyalábbal 1,0025, míg 10XFFF nyalábbal 1,009 adódott. A magasabb energián jelentkező nagyobb korrekciós faktor annak tulajdonítható, hogy nagyobb energián az FFF mezők dózisprofilján a mező közepén a csúcs nagyobb. Az általunk bemutatott módszerrel meghatározható egy olyan korrekciós faktor, amellyel a kiegyenlítő szűrő nélküli fotonmezők közepén, a dózisprofil csúcsán nagyobb méretű ionizációs kamrákkal is pontosan mérhető a dózis. Ezen korrekciós faktor mérését más energiákra, más típusú gyorsítókra és ionizációs kamrákra a pontosabb dóziskalibráció érdekében külön el kell végezni.