Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=115562
MOB:2015/1-2
Szerzők:Köveskáliné Kucsebár Helén; Deutsch Krisztina
Tárgyszavak:DEMENTIA; TERÁPIA; ÁLLATOK; STATISZTIKA
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2014. 5. évf. 3. sz.
[http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Állatasszisztált foglalkozások egészségvédő hatása demensek körében / Köveskáliné Kucsebár Helén, Deutsch Krisztina
  Bibliogr.: p. 198. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2014. 5. évf. 3. sz., p. 189-198. : ill.


Bevezetés és célkitűzés: Az intézményesített demensellátás új kihívásokkal küzd a demencia kezelésében. Az állatasszisztált foglalkozások enyhülő depressziós tüneteket, lassuló demenciát, jobb életminőséget, szociálisan magasabb szintű ellátás lehetőségét kínálják. Módszer: Ennek hatékonyságáról kvantitatív vizsgálat készült a letenyei Kolping Idősek Otthonában, mely kiegészült kvalitatív elemzéssel. Kényelmi mintavétellel 20-20 fős eset-, és kontrollcsoport került kialakításra. Eredmények: A statisztikai elemzések szerint az esetcsoportban a depressziót mérő skálán történő változás szignifikáns volt (p=0,039), a kontrollcsoportban az értékek a depresszió súlyosbodására utaltak (p=0,016). A foglalkozásban részesülők kognitív funkcióinak eredményei szignifikánsan javuló tendenciát mutattak (p=0,001). A kontrollcsoport dementálódása tovább zajlott. Következtetés: Az állatasszisztált foglalkozások olyan egészségvédő alternatívát kínálnak, melynek segítségével a demencia és depresszió kezelés nélküli romlása megelőzhető, az intézményen belüli izoláció és depriváltság csökkenthető.