Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=114644
MOB:2015/1-2
Szerzők:Sipos Lilla; Kalmár Magda; Tóth Ildikó; Hunyadi László
Tárgyszavak:CSECSEMŐ, KORASZÜLÖTT; ANYA-GYERMEK KAPCSOLATOK; PSZICHOLÓGIA; STATISZTIKA
Folyóirat:Pszichológia - 2014. 34. évf. 4. sz.
[https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MTA_Pszichologia/]


  Túl korai kezdés - mitől függ a folytatás? : anya-csecsemő interakciók mikroanalitikus megfigyelése: összefüggések a koraszülöttséggel és a mentális fejlődéssel  / Sipos Lilla [et al.]
  Bibliogr.: p. 334-336. - Abstr. hun., eng.
  In: Pszichológia. - ISSN 0230-0508. - 2014. 34. évf. 4. sz., p. 311-337. : ill.


Háttér és célok: A koraszülöttek orvosi ellátásának rohamos fejlődésével a pszichológia tudománya nagy erőfeszítések árán igyekszik lépést tartani. A koraszülöttek mint csoport kognitív fejlődési lemaradását továbbra sem magyarázzák kellőképpen a biológiai rizikófaktorok. A deficit hátterében álló pszichológiai összefüggéseket feltáró egyik tudományos irányvonalhoz csatlakozva munkánk az anya-csecsemő interakciók szerepének súlyát kutatja. Módszer: Jelen tanulmány longitudinális kutatásunk egyéves kori vizsgálatának eredményeit mutatja be, amelyben 30 koraszülött és 42 időre született csecsemő-anya párt figyeltünk meg szabad és tanítójáték-helyzetben. A videofelvételre rögzített interakciókat mikroanalitikusan kódoltuk. Eredmények: Kétféle típusú interakció képe rajzolódott ki. Az egyikben az anya hagyta érvényre jutni a csecsemő kezdeményezéseit. A másikban az anya igyekezett irányítani a csecsemőt, de emellett hajlamos volt a passzivitásra és az interakció váratlan megszakítására is. A koraszülő anyák többet negligálták csecsemőjüket az interakciók során, és kevesebbet gazdagították a játéktevékenységet, mint az időre szülő anyák. A csecsemő játékának anyai gazdagítása pozitívan, míg az anyai passzivitás negatívan korrelált a csecsemő mentális fejlettségével (BSID II). Következtetések: Megfigyelésünk alátámasztja a koraszülés hatását az interakciókra. A koraszülött csoportban a különbségek kevésbé harmonikus interakciók képét mutatják egyes demográfiai és csecsemőviselkedési változók hatásának kiszűrése után is. Ez rizikótényezőt jelenthet a koraszülött csecsemők fejlődésére nézve.