Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=113556
MOB:2014/4
Szerzők:Győrffy Zsuzsa; Girasek Edmond
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉSEK; KIÉGÉS (BURNOUT); ORVOSNŐK; STATISZTIKA
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2014. 155. évf. 46. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Munkamegterhelés, munkával való elégedettség és kiégés a magyarországi női rezidensek körében : reprezentatív, online felmérés eredményei alapján  / Győrffy Zsuzsa, Girasek Edmond
  Bibliogr.: p. 1839-1840. - Abstr. hun., eng.
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2014. 155. évf. 46. sz., p. 1831-1840. : ill.


Bevezetés: A rezidensévek az orvosi hivatás egyik legnagyobb kihívást jelentő időszaka. Célkitűzés: Jelen vizsgálat a hazai rezidensnők (n = 380) munkamegterhelésére, munkával való elégedettségére és kiégésének feltérképezésére irányult. Módszer: Orvosok körében végzett országos reprezentatív felmérés, rezidensekre vonatkozó eredményeinek bemutatása. Az adatok szélesebb körű értelmezése céljából a válaszadó férfi rezidenseket (n = 176) kontrollcsoportként vonták be az elemzésbe. Eredmények: A rezidensnők átlagos munkaideje heti 66 óra volt, és 70%-uk túlterheltnek érezte magát. A közepes és magas fokú kiégés legnagyobb arányban a teljesítményvesztés dimenziójában jelentkezett (75,9%), ezt követte 58%-os aránnyal az érzelmi kimerülés komponense, majd a deperszonalizáció faktora (53%). A rezidensek legkevésbé munkakörülményeikkel, anyagi helyzetükkel és munkájuk nem anyagi, illetve anyagi elismerésével voltak elégedettek. A magyar egészségügyi rendszerrel való elégedetlenség mintegy 80%-os arányt mutatott, és a válaszadók közel negyede fontolgatta a külföldi munkavállalást. Következtetések: A fiatal orvosok "derékhadát" alkotó rezidensnők munkával való elégedettsége és kiégése közvetve és közvetlenül is a betegellátás meghatározó indikátora.