Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=111487
MOB:2014/2
Szerzők:Barna István; Gyurcsányi András
Tárgyszavak:ARB (ANGIOTENZIN-II-RECEPTOR-BLOKKOLÓK); ACE - GÁTLÓK (ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM INHIBITOROK); STATISZTIKA; GYÓGYSZERFORGALMAZÁS
Folyóirat:Metabolizmus - 2014. 12. évf. 2. sz.
[http://metabolizmusonline.hu/cimkek/sztatin/235]


  Az ACE-gátlók és ARB-k forgalmának alakulása 2007-2013 időszakban a szakmai és piaci események tükrében / Barna István, Gyurcsányi András
  Bibliogr.: p. 113-114. - Abstr. hun., eng.
  In: Metabolizmus. - ISSN 1589-7311. - 2014. 12. évf. 2. sz., p. 109-114. : ill.


A korszerű, hatékony antihipertenzív kezelés alapja a célvérnyomás elérése, megfelelő célszervvédelemmel. Szerzők vizsgálták az angio­ten­zin konvertáló enzimgátló (ACE-gátló) alapú terápiák belső átrendeződését és a fix dózisú kombinációk változását. Elemezték az angiotenzinreceptor-blokkolók (ARB-k) forgalmának növekedéséért felelős tényezőket, az egyes ACE-gátló hatóanyagok közti "hangsúlyeltolódásokat". Külön értékelték azt is, hogy ez mennyire van összhangban az utóbbi időszakban publikált számos, a renin-angiotenzin-rendszer gátlóit (RAS-gátlók) összehasonlító klinikai vizsgálat eredményeivel. A feldolgozott adatokat az Országos Egészségpénztár (OEP) adatbázisából, 2007-2013 évek december hónapjának, a gyógyszertárakban kiváltott és ez után az OEP felé elszámolt receptforgalmak alapján nyerték. 2013 decemberében a kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek teljes forgalmának 38,1%-át RAS-gátlók tették ki az OEP adatbázisa szerint. A publikus adatbázis alapján értékelték a RAS-gátlók forgalmának változását, összhangban az utóbbi időszakban publikált klinikai vizsgálatok eredményeivel. 2007-ben a kiváltott RAS-gátlók több mint 90%-át ACE-gátlók tették ki, 2013-ra ez az arány 75% alá csökkent. Az ACE-gátlóval történő monoterápiás kezelés 2010. évtől folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan a fix dózisú kombinációs kezelés 37,4%-ről 55,2%-ra növekedett. Növekedés figyelhető meg az ACE-gátló+kalciumcsatorna-blokkoló kombináció forgalmában, amelyek között az amlodipinnel kombinált készítmények növekedése a szembeötlő. Az ACE-gátló+diuretikum fix kombinációkon belül egyértelműen látszanak a hazai és brit ajánlásban megfogalmazott, a tiazid és tiazidszerű diuretikumokra vonatkozó különbségek, a hidroklorotiazid tartalmú készítmények használata közel felére esett vissza, míg az indapamid tartalmú fix kombinációk alkalmazása több mint 3,5-szörösére nőtt. Az ARB-alapú terápiában részesülő betegek száma - a generikus készítmények megjelenésének köszönhetően - háromszorosára nőtt a vizsgált időszakban, amely harmada az ACE-gátló tartalmú készítményekének. A monokomponensű ARB-k forgalma növekedett, a kombinációban alkalmazottaké csökkent (57%-ról 48,6%-ra.). Az adatok azt jelzik, hogy a társadalombiztosítással rendelhető ACE-gátlók és ARB-k forgalmi különbségei, illetve az egyes csoportokon belüli változások tükrözik a szakmai ajánlásokban foglaltakat.