Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=110776
MOB:2014/2
Szerzők:Bolla Veronika
Tárgyszavak:TANULÁSI ZAVAROK; DIAGNÓZIS
Folyóirat:Magyar Pszichológiai Szemle - 2014. 69. évf. 1. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0016/0016-overview.xml]


  A tanulási zavarral diagnosztizált gyermekek megküzdési stratégiái  / Bolla Veronika
  Bibliogr.: p. 177-179. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Pszichológiai Szemle. - ISSN 0025-0279, eISSN 1588-2799. - 2014. 69. évf. 1. sz., p. 163-179. : ill.


Háttér és célok: A tanulási zavarral küzdő gyermekeknél a pszichés fejlődés korai szakaszában megjelenő fejlődési eltérések következtében a részképességek működése nem megbízható, így akadályozottak az intelligenciaszint és az életkor alapján elvárható tanulási teljesítmény elérésében. A kutatás célja a specifikus tanulási zavarral küzdő gyermekek megküzdési stratégiáinak feltárása és összevetése olyan azonos életkorú, azonos intelligenciateljesítményű tanulókéval, akik problémamentesen sajátítják el az olvasást, írást vagy számolást. Módszer: A vizsgálatban 9-15 éves (átlag életkor 12,6 év) gyermekek vettek részt. A tanulási zavarral küzdők csoportját diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia diagnózisú szakértői véleménnyel rendelkező tanulók alkotják (108 fő). A kontrollcsoport (110 fő) életkor és intelligenciaszint alapján illesztett. A kutatás során a Picture Frustration Test (PFT), a Megküzdési Mód Preferenc ia Kérdőív (OLÁH, 2005) és a SAFA Szorongás skála került alkalmazásra. Eredmények: A PFT eredményei szerint a tanulási zavarral küzdő tanulók a környezet felé irányuló, nyílt agressziót tartalmazó válaszokat helyezik előtérbe, míg a kontrollcsoport tagjai igyekeznek elkerülni a frusztrációt, és az agresszió önmaguk ellen irányul, nem a külső környezet felé. A Megküzdési Mód Preferencia kérdőív alapján a tanulási zavarral küzdő gyermekeknél az emóciófókuszú reagálások, a kontrollcsoportnál pedig a problémafókuszú megküzdések a preferáltak. A fókuszcsoport a Szociális és az Iskolai szorongás alskálákban szignifikánsan magasabb értéket mutat, mint a kontrollcsoport. Következtetések: Az eredmények alapján állítható, hogy a specifikus tanulási zavarral küzdő gyermekek a kognitív, motoros, nyelvi képességek fejletlenségén túl a viselkedési, társas kapcsolati fejlődésben is "másságot" mutatnak.