Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=110997
MOB:2014/1
Szerzők:Éliás Zsuzsanna; Tancsics Dóra; Tóth Balázs; Vajda Réka; Sélleyné Gyuró Monika
Tárgyszavak:EMLŐ DAGANATAI; SZŰRŐVIZSGÁLATOK; SZOCIOLÓGIA, ORVOSI
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2013. 4. évf. 2. sz.
[https://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  A szervezett emlőszűréseken való megjelenés és távolmaradás motívumainak szakirodalmi áttekintése / Éliás Zsuzsanna [et al.]
  Bibliogr.: p. 109-111. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2013. 4. évf. 2. sz., p. 104-111. : ill.


Célkitűzés: Dolgozatunk célja annak áttekintése, hogy a külföldi és hazai irodalomban közölt kutatások milyen eredményekkel jártak a szervezett mammográfiai szűrésekről való távolmaradás okai tekintetében. Adatok és módszerek: A "non-attedance", illetve a "szervezett mammográfiai szűrés" kulcsszavakra való, a Pubmed/Medline rendszerben való keresés eredményeképpen kapott külföldi és az elektronikus adatbázisokban fellelhető hazai irodalom meghatározott, szociológiai szempontú áttekintése, és az ott közölt eredmények értelmezése. Eredmények: A mellrákszűrésen való megjelenés és távolmaradás motívumait vizsgáló kutatások eredményei a szociológiai szempontú megközelítés számára azt erősítik, hogy a várakozásokkal ellentétben, a szűrővizsgálatban való részvételt nem elsősorban és nem csak az egyén szociodemográfiai, szocio-ökonómiai jellemzői határozzák meg. Az egyén érdekérvényesítési képessége más tényezők befolyásolásán keresztül hat a vizsgálaton való részvételre. A kutatások megerősítik, hogy a korábbi tapasztalatok, a háziorvosi ajánlás sokkal erősebb tényezőként hatnak a megjelenési hajlandóságra. Ugyanakkor arra is rámutatnak az eredmények, hogy országonként, kultúrákként más és más tényezők, eltérő erővel befolyásolják a szűrésen való megjelenést, illetve távolmaradást. Következtetés: A szervezett mellrákszűréseken való 70%-os megjelenési arány, illetve 30 %-os halálozás csökkenés eléréséhez szükségesnek látszik, hogy a továbbiakban kerüljön sor a megjelenés motivációira ható tényezők vizsgálatára, akár kisebb területi egységet figyelembe véve, megyei, kistérségi vagy települési szinten.