Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=110466
MOB:2014/1
Szerzők:Takács Rozália; Makkos Zoltán; Kassai-Farkas Ákos; Pusztai Ágnes; Ungvári Gábor S.; Gazdag Gábor
Tárgyszavak:DEPRESSZIÓ; PSZICHOTIKUS ZAVAROK; PORPHYRIA; GYÓGYSZERES TERÁPIA
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2014. 16. évf. 1. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Lamotrigine in the treatment of psychotic depression associated with hereditary coproporphyria : case report and a brief review of the literature = A lamotrigin szerepe a herediter koproporfíriához társuló pszichotikus depresszió kezelésében : esettenulmány és rövid irodalmi áttekintés  / Rozália Takács [et al.]
  Bibliogr.: p. 45. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2014. 16. évf. 1. sz., p. 43-46. : ill.


Célkitűzés: Tanulmányunkban egy herediter koproporfíriában szenvedő, affektív és pszichotikus tünetek miatt akut pszichiátriai osztályra felvett beteg lamotriginnel történt sikeres kezelését ismertetjük. Esetleírás: F. M. 38 éves nőbeteg, aktuális, első pszichiátriai osztályos felvételére sürgősséggel került sor pszichotikus állapot miatt. Herediter koproporfíriáját 9 évvel az aktuális felvételt megelőzően diagnosztizálták. 20 mg olanzapin beállítása után a beteg pszichotikus tünetei háttérbe szorultak. Figyelembe véve a hangulati fluktuációra vonatkozó anamnesztikus adatokat és főként depresszív epizódok jelentkezését, lamotrigin alkalmazását kezdtük el. 125 mg/nap lamotrigin alkalmazása mellett a beteg hangulata eutímmé vált, öngyilkossági gondolatai és szorongása megszűnt. A lamotrigin beállítását követő ötödik hónapban a lamotrigin alkalmazása mellett végzett kontrollvizsgálat a porfíriát inaktívnak mutatta. Megbeszélés: Lamotrigin sikeres és komplikációmentes alkalmazásáról porfíriában tudomásunk szerint jelen beszámoló az első az irodalomban. A fent leírt esetben akut porfíriás rohamra utaló klinikai vagy laboratóriumi eltérések a gyógyszer alkalmazása mellett nem jelentkeztek.