Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=107921
MOB:2013/3
Szerzők:Kalcza-Jánosi Kinga; Lukács Andrea; Barkai László; Szamosközi István
Tárgyszavak:DIABETES MELLITUS; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK; EPIDEMIOLÓGIA
Folyóirat:Egészségtudományi Közlemények - 2013. 3. évf. 1. sz.
[https://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=1401]


  A Diabetic Knowledge Questionnaire (DKQ-24) validálása erdélyi magyar populáción / Kalcza-Jánosi Kinga [et al.]
  Bibliogr.: p. 97-98. - Abstr. hun.
  In: Egészségtudományi Közlemények. - ISSN 2063-2142. - 2013. 3. évf. 1. sz., p. 91-98. : ill.


A cukorbetegség prevalenciája ugrásszerűen növekszik. A jól edukált beteg jobban megfelel a betegség által támasztott követelményeknek, ha megérti a betegség természetét és a szomatikus tüneteit. A tanulmány célja a Diabetes Knowledge Questionnaire 24-itemes változatának (DKQ-24) magyar nyelvű validálása. A kérdőív a cukorbetegséggel kapcsolatos általános ismereteket méri fel. A vizsgálatban összesen 305 diabeteses beteg vett részt, 112 személy 1-es típusú, 193 személy 2-es típusú cukorbeteg volt. (A válaszadás aránya 61% volt.) A kérdőív adaptálása az eredeti kérdőív szerzőinek beleegyezésével történt. Lefordítottuk a kérdőívet magyar nyelvre, és megvizsgáltuk a pszichometriai tulajdonságait. Megnéztük a belső megbízhatóságot (reliability) a Cronbach alpha coefficienssel, melynek értéke 0,74 volt (N = 305) az összpopulációt vizsgálva. Az 1-es típusú cukorbeteg csoportnál 0,70 (n = 112), még a 2-es típusú csoportnál 0,75 (n = 193) Cronbach alphát mértünk. A kérdőív érvényességének vizsgálatát a szerkezeti validitással (construct validity) néztük meg. Összehasonlítottuk a helyes válaszok arányát a nemmel, az életkorral, a betegség időtartamával, a betegség típusával és a közigazgatási egység (megye) szerinti elhelyezkedéssel. A kapott eredmények a skála megbízhatóságát és érvényességét bizonyították.