Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=107102
MOB:2013/2
Szerzők:Kullmann Lajos; Verseghi Anna
Tárgyszavak:ETIKA, ORVOSI; REHABILITÁCIÓ
Folyóirat:Rehabilitáció - 2013. 23. évf. 1-2. sz.
[https://www.rehab.hu/folyoirat.aspx?&web_id]


  Etikai kérdések a rehabilitációs medicinában / Kullmann Lajos, Verseghi Anna
  Bibliogr.: p. 14-15. - Abstr. hun., eng.
  In: Rehabilitáció. - ISSN 0866-479X. - 2013. 23. évf. 1-2. sz., p. 2-15. : ill.


A rehabilitációs medicina etikája része az orvosi etikának, másrészt, elsősorban társadalmi beágyazottsága miatt, azon túl is terjed, és az általános humán erkölcsi értékek szakmai gyakorlatban differenciált, specifikusan megmunkált vetületeit jeleníti meg. A cikk szakirodalmi hivatkozásokra alapozva bemutatja a rehabilitációs medicina klinikai gyakorlatában fontos etikai alapelveket, az ezekhez kapcsolódó döntéseket és az azokat befolyásoló szempontokat. Kitér gyakori etikai dilemmákra. Példaeseteket mutat be, amelyekhez a továbbgondolást támogató kérdéseket fogalmaz meg. A teammunka etikai kérdéseit a team tagjainak kapcsolatrendszere mentén ismerteti. Felhívja a figyelmet a rehabilitációs kutatások sajátságos etikai szempontjaira. Következtetései az etikai kérdések beillesztését szorgalmazzák a képzésbe és a továbbképzésbe, valamint rehabilitációs etikai irányelvek összeállítását az érintett szakmai szervezetek együttműködésével.