Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=107017
MOB:2013/2
Szerzők:Égerházi Anikó; Balla Petra; Ritzl Andrea; Varga Zsófia; Frecska Ede; Berecz Roland
Tárgyszavak:COGNITIÓS ZAVAROK; DEPRESSZIÓ
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2013. 15. évf. 1. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Automated Neuropsychological Test Battery in depression - preliminary data = A CANTAB alkalmazása depresszióban - előzetes adatok  / Anikó Égerházi [et al.]
  Bibliogr.: p. 10-11. - Asbr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2013. 15. évf. 1. sz., p. 5-11. : ill.


Cél: A major depresszió (MD) akut epizódjában számos vizsgálat igazolja a különböző kognitív funkciók károsodását, azonban kevés adat van arról, hogy ezek az eltérések megmaradnak-e remisszióban. Jelen vizsgálatban CANTAB (Cambridge Automated Neuropsychological Test Battery) számítógépes neuropszichológiai tesztet használtunk a kognitív funkciók vizsgálatára a depresszió akut epizódjában és remisszióban. Módszer: 25 major depressziós beteg vett részt a vizsgálatban, közülük 11 esetben remisszióban megismételtük a neuropszichológiai vizsgálatot. Eredmények: Az akut epizódban a Késleltetett mintafelismerés, a Párosított asszociációs tanulás, a Térbeli felismerő memória, a Gyors vizuális felismerés és a Térbeli vizuális tervezés tesztek jeleztek szignifikáns eltérést. Remisszióban a vizuális tanulás képessége, a térbeli felismerés, a pszichomotoros tempó, és az egzekutív funkciók javultak. Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy MD-ban több neurokognitív funkció is károsodik, legkiemelkedőbb eltérést a Párosított asszociációs tanulás teszt jelez, melynek teljesítéséhez a "frontális stratégiák" és az "emlékezeti működések" épsége is szükséges. A kognitív károsodás részlegesen javul remisszióban a depressziós epizódhoz képest, jelezve, hogy az egyén hangulata és kognitív teljesítménye között szoros kölcsönhatás van. Ezen állapotjelző markerek mellett fontosak a vonásfüggő károsodások, melyek nem javulnak remisszióban és a depresszió endofenotípusainak tekinthetők.