Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106598
MOB:2013/2
Szerzők:Cselik Zsolt; Jako, Ronald A. von; Aradi Mihály; Lelovics Zsuzsanna; Egyházi Zsolt; Juhász Ivett; Schwarcz Attila; Bogner Péter; Repa Imre
Tárgyszavak:SEBÉSZET, MINIMÁLISAN INVAZÍV; DISCUS INTERVERTEBRALIS ELMOZDULÁSA; DIAGNOSZTIKUS KÉPALKOTÁS
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2012. 3. évf. 2. sz.
[https://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  A képi vezérelt és kontrollált perkután lézeres dekompresszió hatásának vizsgálata keresztmetszeti képalkotó és patológiai módszerekkel ex vivo kísérletben  / Cselik Zsolt [et al.]
  Bibliogr.: p. 166--167. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2012. 3. évf. 2. sz., p. 154-167. : ill.


Bevezetés/Célkitűzés: A 40 év feletti populáció 65-70%-a tapasztalt már életében legalább egy alkalommal olyan mértékű gerincfájdalmat, mely akadályozta mindennapi tevékenységének elvégzésében. Vizsgálatunk célja, hogy minimál invazív sebészeti módszerekkel, képalkotással támogatott navigációs eszköz segítségével, dióda lézer alkalmazásával az ismert patomechanizmusú csigolya közti porckorong emelkedett nyomását csökkentsük. Anyag és módszerek: A modell felállításához 12 sertés és 15 borjú porckorongot használtunk. 980 nm és 1470 nm hullámhosszúságú dióda lézerrel konstans nagyságú energiát közöltünk a nucleus pulposusokkal. Az eljárás során komputertomográf és mágneses rezonancia vizsgálatokat végeztünk, a sebészeti navigációs eljárás, illetve az okozott fizikai hatás detektálása miatt. A beavatkozás kontrollálásához röntgen átvilágítást használtunk. A lézerkezelés után kvalitatív és kvantitatív MR-vizsgálat történt. A kezelt porckorongokból nyert identikus mintákból hematoxylin-eosin festéssel szövettani vizsgálatra metszeteket készítettünk. Eredmények: A keresztmetszeti képalkotással támogatott sebészeti navigáció segítségével az elért pontosság 2 mm volt. Emellett a navigáció alkalmazásával rövidül a Ckaros fluoroszkópia használati ideje, mely a személyzetet érő dózisterhelés csökkenéséhez vezet. A lézerkezelést követő kvantitatív MR-vizsgálattal mérhető változást tapasztaltunk a nucleus pulposusban. A kvalitatív mérések hullámhossztól függő különbséget igazoltak a kvarcszál környezetében, valamint az egész nucleus pulposusban. Megbeszélés: Az elvégzett vizsgálat alkalmas a keresztmetszeti képalkotással támogatott sebészeti navigáció alkalmazásának, a porckorong lézeres nyomáscsökkentésének modellálására. Az elvégzett mágneses rezonanciás mérésekkel detektálható az okozott hatás, mellyel a későbbiekben in vivo humán beavatkozások is kontrollálhatók.