Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106554
MOB:2013/2
Szerzők:Vandulek Csaba; Tóth Lilla; Donkó Tamás; Kovács Árpád; Bogner Péter
Tárgyszavak:RADIOLÓGIA; TELEMEDICINA; TANULÁS; INFORMATIKA
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2011. 2. évf. 1. sz.
[https://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Radiográfusi továbbképzés elektronikus tanulás (e-Learning) rendszeren belül  / Vandulek Csaba [et al.]
  Bibliogr.: p. 47. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2011. 2. évf. 1. sz., p. 36-47. : ill.


Az elmúlt évtizedben a digitális média fejlődése megerősítette az elektronikus tanulás (e-Learning) szerepét az oktatásban. A tradicionális tanulási metodikákban folyamatos átalakulás tapasztalható, mely során a tanárból moderátor és a passzív hallgatóból aktív tanuló lesz. Egy kísérleti e-Learning alapú kurzus volt szervezve magyar radiográfus részére. A tanulmány célja, hogy ismertese az új, elektronikus alapú oktatási technologiák alkalmazását a magyar radiográfusok folyamatos szakmai fejlődése során. A University of Hull webes alapú tanulási rendszerén belül volt biztosítva a 4 hetes e-Learning kurzus magyar radiográfusok számára. A kimeneteli követelmények eléréséhez különböző foglalkozásokon és feladatokon keresztül lehetet teljesiteni (adatbázis, diszkussziók, project elvégzése). A 3 blokkból felépülő kurzus részei voltak: MRA fizikai alapok, MRA technikai aspektusok, speciális MRA technikák, záró feladat. A résztvevők számára kihívást jelentett, hogy egy idegen nyelven innovative MR technikákról tanuljanak. Az aktív részvétel, sikeres feladatok és pozitiv visszajelzések hangsúlyozták az e-Learning metodika elfogadását és sikerességét a résztvevők által. Az orvostudomány technikai fejlődése megerősitette a radiográfusok szerepét és helyét a radiológiai osztályokon valamint a betegellátásban. keresztül sikerült megvalósitani az első elektronikus alapú továbbképzést magyar radiográfusok számára. Egy kisérleti e-Learning kurzus eredményei alapján megállapítható, hogy az e-Learning alkalmazható a magyar egészségügyi szakdolgozók képzése során.