Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106541
MOB:2013/2
Szerzők:Szili Réka; Kriszbacher Ildikó; Zeller Judit
Tárgyszavak:KUTATÁS; BIOLÓGIAI TERÁPIA; BIOLÓGIAI GYÓGYSZER; ETIKA, ORVOSI; ŐSSEJTEK; EMBRYO
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2010. 1. évf. 3. sz.
[http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  A biomedicinális kutatások etikai és jogi vonatkozásai - az embrió jogalanyisága és lehetséges jogai vonatkozásában  / Szili Réka, Kriszbacher Ildikó, Zeller Judit
  Bibliogr.: p. 253. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2010. 1. évf. 3. sz., p. 248-253.


Közleményünk célja, hogy bemutassuk az embriók jogállására, valamint a biomedicinális kutatásokra, azon belül is különösen az embrionális kutatásokra vonatkozó hazai, nemzetközi és a nemzeti szabályozások visszásságait, hiányosságait, és ezekre megpróbálunk etikailag és jogilag is megfelelő megoldási alternatívákat felvázolni. A legtöbb jogrend - akárcsak a magyar - nem ad az embrió számára jogalanyiságot, az embrió csupán "potenciális ember", de a jogrendszerek tekintettel az embrió sajátos jellegére, emberré válásának lehetőségére, mégis úgynevezett objektív életvédelemben részesítik. Ennek a követelménynek azonban a magyar törvények nem, vagy nem minden tekintetben felelnek meg, a hatályos szabályozás szerint nem beszélhetünk valódi embrióvédelemről. Tanulmányunkban alapvető kérdésként merül fel: mi az embrió? Potenciális ember vagy ember potenciális tulajdonságokkal? Ha azt a tételt vesszük alapul, miszerint a magzat nem ember, az Alkotmánybíróság határozata alapján akkor is fennáll az állam életvédelmi kötelezettsége, amelynek sem a jelenlegi magyar, sem pedig a nemzetközi szabályozás nem tesz eleget.