Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106540
MOB:2013/2
Szerzők:Nagy Szilvia Anett; Aradi Mihály; Pfund Zoltán; Orsi Gergely; Perlaki Gábor; Bogner Péter
Tárgyszavak:AGY; SCLEROSIS MULTIPLEX; MÁGNESES REZONANCIA KÉPALKOTÁS; STATISZTIKA
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2010. 1. évf. 3. sz.
[http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Regionális látszólagos diffúziós koefficiens változások az életkor függvényében normál és sclerosis multiplex csoportokban  / Nagy Szilvia Anett [et al.]
  Bibliogr.: p. 246-247. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2010. 1. évf. 3. sz., p. 239-247. : ill.


A fehérállományi struktúrákban az agyszöveti vízdiffúzió fokozatosan emelkedik az életkor elrehaladtával az atrophia, a gliosis és a myelin állomány csökkenése következtében. Sclerosis multiplex betegségben a demyelinisatio szintén az ADC (látszólagos diffúziós koefficiens) értékek növekedését okozza a normál megjelenéső fehérállományban, azonban ennek életkori hatásait még nem tanulmányozták. Vizsgálatunk célja tehát az volt, hogy megvizsgáljuk a relapszáló-remittáló SM betegek ADC értékeit különböző szürke- és fehérállományi területeken az életkor függvényében. A diffúziós (ADC) térképeket 14 sclerosis multiplexes beteg és 10 kontroll páciens diffúziós értékeiből készítettük egy 3 T térerejű MR berendezéssel b=0, 500 és 1000 s/mm2 b-faktort alkalmazva. Adatainkat bilateralis ROI segítségével gyűjtöttük a szürke- és fehérállományi területekről, melynek elemzésére párosítatlan t-próbát és regresszió-analízist használtunk. A fiatal életkori (20-30 év) sclerosis multiplex (SM) esetén szignifikánsan magasabb (p<0,001) diffúziós konstans értékeket (>8x10-4mm2/s) mértünk a fehérállományi struktúrákban összehasonlítva a kontroll (<7x10-4mm2/s) csoporttal. Az egészségesekkel ellentétben SM ADC értékei fokozatos csökkenést mutattak a 6. évtizedig. Következésképpen az ADC értékekben (7-8x10-4mm2/s) egy kevésbé szignifikáns különbség látszik idősebb életkorban (45-55 év) a két csoport között. A szürkeállományban az ADC értékek parallel növekedést mutattak az életkor függvényében mindkét csoportban, így regressziójuk nem volt szignifikáns. A ADC értékek korai emelkedése, majd korfüggő csökkenése sclerosis multiplex betegségben nem magyarázható kielégítően a demyelinisatio jelenségével, de a módszer segítséget nyújthat a korai diagnózis felállításában és a betegség lefolyásának követésében is.