Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106526
MOB:2013/2
Szerzők:Vermes István
Tárgyszavak:ŐSSEJTEK; TERÁPIA
Folyóirat:Egészség-akadémia - 2010. 1. évf. 2. sz.
[http://etk.pte.hu/oktatas_aloldalak/egeszseg-akademia-folyoirat]


  Őssejtek alkalmazása a regeneratív orvostudományban  / Vermes István
  Bibliogr.: p. 107-108. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészség-akadémia. - ISSN 2061-2850, eISSN 2063-8140. - 2010. 1. évf. 2. sz., p. 99-108. : ill.


A regeneratív orvostudomány egy interdiszciplináris tudományterület, amely az élet- és technikai tudományok ismereteit alkalmazza szövetek és szervek funkciójának a helyreállítására. Az őssejtek alkalmazása erre a célra egy soha nem látott lehetőség, de egyben veszély is olyan betegségek gyógyítására, amelyek kezelése a hagyományos módszerekkel nem megoldott. Totipotens vagy pluripotens embrionális őssejtek alkalmazása nemcsak etikai, de a tudomány mai állása szerint ezen sejtek teratogén/carcinogen biológia tulajdonságai miatt sem megengedhető és elítélendő. Ugyanez vonatkozik a legutóbbi időben leírt indukált-pluripotens őssejtekre is, mivel ezek onkogének alkalmazásával hozhatók létre. Jelenleg az egyetlen elfogadható út felnőttkori csontvelőből izolálható mesenchymalis őssejtek alkalmazása. Ezek alkalmazásával pozitív kísérletes eredményekről számoltak be idegszövet, harántcsíkolt izomszövet, csontszövet, porcszövet, ínszövet, szívizom, hámszövet, endokrin pancreas, májszövet, érszövet, cornea helyreállításáról valamint sebgyógyulás javulásáról. Saját kísérleteink során in vitro és ex vitro módszereket alkalmaztunk érszövet-építésre. In vitro körülmények között természetes (kollagén/elastin) és szintetikus (polimetilénkarbonát) anyagokból elektrospin módszerrel készült vázba vittünk be felnőttkori csontvelőből izolált mesenchymalis őssejteket. Az így felépített műeret steril és közel fiziológiás nyomás és metabolikus körülmények között tenyésztettük 4 hétig bioreaktorban. A tenyésztés után kialakult műér mechanikai és biológiai tulajdonságai megfelelőek voltak arra, hogy patkányok thoracalis aortáját pótoljuk vele. In vivo körülmények között 20 végstádiumban lévő lábszári érszűkületben szenvedő betegben hajtottunk végre saját csontvelőből izolált mesenchymalis őssejtek autológ transzplantációját. Az előzetes eredmények a 24 hónapos vizsgálati periódus során biztatóak, de további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy egyértelműen állást lehessen foglalni a módszer hatásosságáról. Jóllehet a társadalmi igény már ma is jelentős az őssejtes terápiákkal kapcsolatban, még számos etikai és tudományos kérdés megválaszolásra vár.