Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106134
MOB:2013/2
Szerzők:Gyepesi Áron; Elekes Zsuzsanna; Domokos Tamás; Demetrovics Zsolt
Tárgyszavak:ISKOLÁK; SERDÜLŐKORI MAGATARTÁS; EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉSEK; PSZICHOLÓGIA
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2013. 28. évf. 1. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  A 2011-es ESPAD kutatás (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) magyarországi adatfelvételének módszertana és a minta leíró jellemzői / Gyepesi Áron [et al.]
  Bibliogr.: p. 38. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2013. 28. évf. 1. sz., p. 30-38.


Háttér és célkitűzés: Az 1995 óta négyévenként ismétlődő ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) kutatások célja reprezentatív adatok gyűjtése a 16 éves korú népesség alkohol- és drogfogyasztási szokásairól, a lehető legtöbb európai országból. Módszer: A kutatás minden résztvevő országban azonos, standardizált módszertannal történik az eredmények összehasonlíthatóságának érdekében. A diákok a kérdéseket az iskolában csoportos önkitöltős formában válaszolják meg. A kötelező blokkok mellé hazánkban a 2011-es kutatásban a viselkedéses függőségekre vonatkozó kérdéseket is felvettük. A mintakeret részét képezte minden olyan osztály, ahol legalább 10% volt az 1995-ben születettek aránya. Az adatfelvétel hazánkban 2011. március 1-20 között zajlott. A minta az iskolatípusra, évfolyamra és földrajzi régióra nézve is reprezentatív volt. Eredmények: Összesen 370 osztályban történt adatfelvétel, 8570 kérdőív érkezett be, melyekből mindössze 0,96% bizonyult megbízhatatlannak. A nyert adatok érvényesek, megbízhatóak, és a korábbi eredményekkel, illetve más országok adataival összehasonlíthatók. A viselkedéses függőségekkel (online játék, internet, evészavarok és szerencsejáték) kapcsolatban szerzett ismeretek különösen értékesek, mivel ezen a területen még igen kevés reprezentatív adat áll rendelkezésünkre.