Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106026
MOB:2013/1
Szerzők:Jánosi András
Tárgyszavak:MYOCARDIALIS INFARCTUS; EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS; STATISZTIKA; REGISZTEREK
Folyóirat:Kardiológus - 2013. 11. évf. 1. sz.


  Magyar lnfarktus Regiszter - az ST-elevációval járó miokardiális infarktus miatt kezelt betegek ellátásának elemzése, 2012 / Jánosi András
  Bibliogr.: p. 11-12. - Abstr. hun.
  In: Kardiológus. - ISSN 1588-5321. - 2013. 11. évf. 1. sz., p. 8-17. : ill.


A szerző a Magyar lnfarktus Regiszter 2012.évi adatai alapján elemzi az ST-elevációval járó miokardiális infarktus (STEMI) miatt kezelt betegek ellátását.. A vizsgált időszakban (2012.01.01-2012.12.31) a programban részt vevő 37 centrumban 6021 beteg 6314 akut miokardiális infarktusos eseményét rögzítették. A kórházban kezelt, finanszírozott infarktusos esetek mintegy 30%-a szerepel az lnfarktus Regiszter adatbázisában. STEMI kórházi diagnózissal 3261 beteg került be a nyilvántartásba. A STEMI miatt kezelt betegek 87,6%-a szívkatéteres központban kapott ellátást, de csak a betegek 55%-a került közvetlenül erre az ellátó helyre, 45 %-ot más osztályról/intézetből helyeztek át. Az invazív centrumban ellátott betegek 90,3%-ánál primer koronária intervenció történt (PPCI), a beavatkozások 97,8%-át a centrumok eredményesnek minősítették. A panasz kezdete és az ér megnyitása között eltelt idő mediánja a közvetlenül felvett betegek esetén 229 perc volt, míg az áthelyezett betegeknél ez az idő 470 perc volt. A PPCI-re időn túl (>12h) került sor a betegek 16%-ánál. A betegek kórházi halálozása 6,2% volt. A szerző hangsúlyozza, hogy célszerű lenne teljessé tenni az lnfarktus Regiszter adatszolgáltatási rendszerét, amelyet a finanszírozási rendszerbe kellene integrálni. A beteg ellátás minőségi kontrolljához nem nélkülözhető az ellátás lényegi kérdéseit vizsgáló speciális adatgyűjtés.