Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=105821
MOB:2013/1
Szerzők:Szele Eszter; Gombos Katalin; Juhász Krisztina; Kovács András; Ember István
Tárgyszavak:MEZŐGAZDASÁG; KARCINOGÉNEK; ÁLLATKÍSÉRLETEK; STATISZTIKA
Folyóirat:Magyar Epidemiológia - 2012. 9. évf. 3. sz.
[http://mmpet.aok.pte.hu/magyepi.php]


  Biodízel gyártás során visszamaradt szappanos vízzel kezelt talajon termesztett búza metabolizmusra és karcinogenezisre gyakorolt hatásának vizsgálata állatkísérletes modellben / Szele Eszter [et al.]
  Bibliogr.: p. 190-191. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Epidemiológia. - ISSN 1786-1489. - 2012. 9. évf. 3. sz., p. 183-191. : ill.


A biodízelgyártás melléktermékeinek hasznosítása kulcsfontosságú kérdés az előállítási költségek és a környezettudatosság optimalizálása során. A nyers biodízel fő melléktermékétől, azaz a glicerin fázistól való elválasztása egy ún. "szappanos vizes" fázissal történik. A szappanos víz összetétele alapján felmerült, hogy alkalmas lehet műtrágyaként való hasznosításra. Magas zsírsav, zsírsavmetilészter és anion tartalma javíthatja a talajminőséget. Vizsgálatunk során a szappanos vízzel kezelt talajon termesztett búza hatását mértük az apoptózis/antiapoptózis szabályozásában szerepet játszó Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells 1 (Nficbl), a jel átviteli utat szabályozó Mitogen-activated protein kinase 8 (Mapk8) és Growth arrest and DNA-damage-inducible protein 45 alpha (Gadd45a) gének expresszió változására, 5 miRNS (miR-21, miR-27a, miR-146a, miR221, miR-223) és 3 metabolizáló enzim Cytochrome P450, family 1, subfamily a, polypeptide 1 (Cyplal), Cytochrome P450, family 1, subfamily a, polypeptide (Cypla2), Cytochrome P450, family 2, subfamily e, polypeptide 1 (Cyp2e1) kifejeződésére. A vizsgálatot állatkísérletes modellben végeztük. A vizsgált gének többségében nem tapasztaltunk szignifikáns expresszió eltérést a szappanos vízzel kezelt talajon termesztett búzát fogyasztó állatok májszövetében a kontroll állatokban mért értékekhez képest. A magas koncentrációban (1000 l/ha) alkalmazott szappanos víz esetében mértünk a sejttúlélés/sejtelhatást szabályozó miRNS-ek és mRNS-ek kifejeződésére szignifikáns hatást, a metabolizmust a nagy koncentrációban alkalmazott kezelés sem befolyásolta jelentősen. Eredményeink szerint a szappanos víz 500 1/ha koncentráció alatt műtrágyaként biztonsággal alkalmazható.