Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=104969
MOB:2013/1
Szerzők:Jauch Eszter; Hock Márta; Kránicz János; Betlehem József
Tárgyszavak:KIÉGÉS (BURNOUT); FITOTERÁPIA; GYÓGYTORNÁSZ
Folyóirat:Fizioterápia - 2012. 21. évf. 3. sz.
[https://gyogytornaszok.hu/folyoirat/]


  A Burnout szindróma vizsgálata Tolna és Baranya megye főbb kórházaiban dolgozó gyógytornászok körében / Jauch Eszter [et al.]
  Bibliogr.: p. 12-13. - Abstr. hun., eng.
  In: Fizioterápia. - ISSN 1789-4492. - 2012. 21. évf. 3. sz., p. 9-13. : ill.


A vizsgálat célja: a gyógytornászok körében a burnout szindróma előfordulási gyakoriságának vizsgálata, valamint a szocio-demográfiai faktorok szerepének bemutatása a kiégési szindróma kialakulásában. Vizsgálati módszerek és minta: feltáró egyszeri, kényelmi, keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat. 232 kérdőív került kiosztásra Tolna és Baranya megye főbb kórházaiban, melyből 70 gyógytornászok által és 64 ápolók által lett kitöltve. A kérdőív 4 részre tagolódott. Tartalmazott egy szocio-demográfiai adatokra irányuló saját szerkesztésű kérdéssort, Emocionális Empátia Mutatót, személyes tüneti kérdőívet (BOS) és a Maslach Burnout Inventory által kiégést mérő standard kérdőívet. A szerzők Microsoft Excel szoftver segítségével dolgozták fel az adatokat és végezték el a statisztikai elemzést. Leíró statisztikát és matematikai módszerek közül a Khi2 próbát használtak a változók közötti kapcsolatok vizsgálatára. Eredmények: a kiégés három dimenziója alapján az érzelmi kimerülés faktorában a megkérdezettek 16%-a, az elszemélytelenedés faktorában a résztvevők 7,5%-a és a személyes teljesítmény csökkenés faktorában pedig az alanyok 68,5%-a magasan kiégett. Az életkor, az erkölcsi megbecsülés és a munkahelyi légkör szorosan korrelál a kiégéssel (p<0,05). Empátiás kapacitás szignifikánsan összefügg a kiégéssel (p<0,05). Az egyszerre egy vagy több osztályon tevékenykedő gyógytornász között szignifikáns kapcsolat figyelhető meg (p<0,05) a kiégés terén. Következtetés: a kiégés megelőzésére és kezelésére hangsúlyt kell fektetni a gyógytornászok körében is, a minél jobb minőségű fizioterápiai ellátás érdekében, illetve így megelőzhető a burnout szindróma.