Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=104811
MOB:2012/4
Szerzők:Sperlágh Beáta; Csölle Cecília; Andó Rómeó Dénes; Gölöncsér Flóra; Kittel Ágnes; Baranyi Mária
Tárgyszavak:DEPRESSZIÓ; RECEPTOROK, PURINERGIÁS
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2012. 14. évf. 4. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  The role of purinergic signaling in depressive disorders = A purinerg jelátviteli rendszer szerepe depressziós kórképekben  / Beáta Sperlágh [et al.]
  Bibliogr.: p. 236-237. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2012. 14. évf. 4. sz., p. 231-238. : ill.


A purinerg jelátviteli rendszer az adenozin-5?-trifoszfát (ATP) és extracelluláris lebontási terméke, az adenozin szintéziséért, raktározásáért, felszabadulásáért és extracelulláris inaktivációjáért felelős enzim- és transzporter molekulákat, valamint a hatásaikat közvetítő purinreceptorokat foglalja magába. Az ATP hatásait ionotróp P2X valamint metabotróp P2Y receptorok közvetítik, az adenozin hatásaiért P1 adenozinreceptorok felelősek. A purinerg jelátviteli pályák széles körben kifejeződnek a központi idegrendszerben és részt vesznek a normál és patológiás neuronális funkciókban. A P2X receptorok közül a neuropszichiátriai alap- és klinikai kutatásokban különösen nagy figyelem övezi a P2X7 receptort (P2rx7), amely markáns hatásokat közvetít központi idegrendszeri betegségek állatmodelljeiben, és amelynek szerepe mint a genetikusan determinált hangulatbetegségek hajlamosító génje is felvetődött. Bár a genetikai kutatások eredményei a különböző mintákon nem mindig következetesen reprodukálódtak, több tanulmány is kimutatta a humán P2X7 gén (P2RX7) SNP variánsainak szignifikáns asszociációját major depresszióval és bipoláris betegséggel. Az állatkísérletes adatok tanúsága alapján a P2rx7 hiánya vagy farmakológiai blokádja antidepresszáns fenotípushoz vezet, csökkent válasz tapasztalható a mánia állatkísérletes paradigmáiban és megváltozik a stressz-reaktivitás is. A P2rx7 hangulatra és magatartásra gyakorolt hatásainak magyarázataként szolgálhat, hogy a receptor aktivációja fokozott glutamát-felszabaduláshoz vezet, ez aktiválja az extraszinaptikus NMDA receptorokat és tartós változásokat okoz a neuroplaszticitásban. Emellett a monoaminerg rendszer és a HPA axis diszregulációja is szerepet játszhat a kialakult változásokban. A P2rx7-en kívül az adenozin A1 és A2A receptor gátlása is közvetít antidepresszív hatást állatkísérletekben. Összefoglalva, bár néhány ellentmondásos adat is van az eddigi eredmények közt, a purinerg rendszer fontos új terápiás lehetőségeket rejt a hangulatzavarok kezelésében.