Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=101193
MOB:2012/2
Szerzők:Kolozsvári Bence; Fodor Mariann; Szima Georgina Zita; Kettesy Andrea Beáta; Ujhelyi Bernadett; Rajnavölgyi Éva; Gogolák Péter; Berta András; Petrovski Goran; Facskó Andrea
Tárgyszavak:KERATOCONJUNCTIVITIS; KONTAKTLENCSÉK; CORNEA BETEGSÉGEI
Folyóirat:Szemészet - 2011. 148. évf. 3-4. sz.
[http://szemorvostarsasag.hu/]


  A kontaktlencse-viselés hatása a könnyben lévő mediátorokra keratoconus esetén / Kolozsvári Bence [et al.]
  Bibliogr.: p. 132-133. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2011. 148. évf. 3-4. sz., p. 129-133. : ill.


Célkitűzés: Vizsgálni újonnan illesztett kontaktlencse (KL) viselésének hatását a könnyben lévő mediátorokra keratoconusos (KC) betegeken. Betegek és módszerek: Hat héten át könnymintát gyűjtöttünk 10 KC-os és 19 ametrop szemből KL-viselés (RGP/Si-Hi) esetén. Az IL-6, IL-8, IL-13, RANTES, MMP-9, MMP-13, TIMP-1, NGF és EGF koncentrációját áramlási citométerrel mértük meg. A mediátorok release-ét hasonlítottuk össze, mely a koncentráció és a könnyminták térfogatának szorzata időegység alatt. Eredmények: KL-viselés előtt az NGF alacsonyabb (p=0,049); a RANTES, IL-13, MMP 9, TIMP-1, IL-8 és IL-6 magasabb volt a KC esetén az ametropokhoz képest. KL-viselés KC-nál növelte az MMP-9 (3 x), csökkentette a TIMP-1, RANTES és IL-13 release-ét (2-22x). A 6. hét végére az MMP-9 és az IL-8 különbözött (p=0,01; p=0,04) a két csoportot összehasonlítva. A teljes időtartamra vonatkozó trend eltérő: MMP-9 (p=0,02; növekedés KC-ban, csökkenés ametropiában) és RANTES (p=0,03; csökkenés KC-ban, emelkedés ametropiában) esetén. Következtetés: A könnyben lévő mediátorok KL-viselés során befolyásolhatják a KC etiopatológiai tényezőit és hozzájárulhatnak a betegség progressziójához. Tudomásunk szerint ez az első prospektív összehasonlító vizsgálata ezen mediátoroknak keratoconusban.