Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=99764
MOB:2011/4
Szerzők:Urbán Éva
Tárgyszavak:ETIKA, ORVOSI; ADATGYŰJTÉS; PSZICHOLÓGIA
Folyóirat:Pszichoterápia - 2011. 20. évf. 5. sz.
[https://www.mentalport.hu/a-folyoirat/korabbi-szamok/]


  Adatvédelmi kérdések a pszichológiai gyakorlatban : válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből / Urbán Éva
  Bibliogr.: p. 359-360. - Abstr. hun., eng.
  In: Pszichoterápia. - ISSN 1216-6170. - 2011. 20. évf. 5. sz., p. 354-360.


Az adatvédelem az érintett személlyel összefüggésbe hozható adatok kezelésének rendjét meghatározó jogszabályok összessége. Az információs önrendelkezési jog az egyén döntési jogát fejezi ki saját adatai felett. Az Adatvédelmi törvény meghatározza a személyes adatok körét, megkülönböztet különleges adatokat is, ezek kiemelt törvényi védelemben részesülnek - tehát más kezelési eljárások érvényesek rájuk. A pszichológiai beavatkozások során keletkezett adatok meghatározóan különleges adatoknak minősülnek, ezen belül is döntően egészségügyi személyes adatok. Az adatvédelmi biztos feladata, hogy ellenőrizze többek között a személyes adatok kezelésének jogszerűségét. A pszichológiai beavatkozások során keletkezett adatok kezelésével kapcsolatban is több állásfoglalása született. Jelen cikk ezekből állított össze egy válogatást, a pszichológiai alkalmasság-vizsgálatokat, s az azokhoz adott ajánlásokat emelve fókuszba. A cikk a két tudományterület határmezsgyéjén egyensúlyozik: egyszerre megfelelve a jogtudomány szakmai szabályainak, s a pszichológiában, pszichoterápiában inkább jártas szakmai közönség nyelvi befogadóképességének. Legfőbb üzenete, hogy a korszerű pszichológiai ismeretek elengedhetetlen, s egyben kötelező részét képezi a társadalmi kereteket jelentő jogszabályok ismerete és azok értő alkalmazása.