Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=99596
MOB:2011/4
Szerzők:Horváth Ferenc; Terebessy András; Balázs Péter
Tárgyszavak:DÍJAZÁS, ORVOSI; ETIKA, ORVOSI; ORVOSTANHALLGATÓK; HÁLAPÉNZ
Folyóirat:Lege Artis Medicinae - 2011. 21. évf. 8-9. sz.
[http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/lam--lege-artis-medicin---/]


  A hálapénzkérdés értékelése IV. éves orvostanhallgatók körében  / Horváth Ferenc, Terebessy András, Balázs Péter
  Bibliogr.: p. 563. - Abstr. hun., eng.
  In: Lege Artis Medicinae. - ISSN 0688-4811. - 2011. 21. évf. 8-9. sz., p. 559-563. : ill.


BEVEZETÉS - A hálapénztéma tudományos feldolgozása etikai, jogi és közgazdasági szempontból az 1980-as években kezdődött és az 1990-es évek végére lényegében lezárult. Azóta nincs tisztázatlan tudományos kérdés a jelenség megítélésében, az elméleti kutatások azonban nem jártak semmilyen gyakorlati következménnyel. Az egészségpolitika lényegében közvetett megoldásokkal kísérletezik, számítva az érdekelt szereplők magatartásának megváltozására. Az utóbbi két évtizedben ezzel párhuzamosan jelentek meg egyrészről a hálapénz összegére és allokációjára irányuló közvélemény-kutatások, másrészről a szereplők attitűdjeire irányuló empirikus felmérések. Ezek között elsődlegesen fontosnak tartjuk a hálapénzes üzletben még közvetlenül nem érdekelt, de klinikai tapasztalatokkal már rendelkező orvostanhallgatók vizsgálatát. ANYAG ÉS MÓDSZER - Kutatásunkat 2009/10 és a 2010/11-es tanévben, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának 701 negyedéves hallgatója körében önkitöltős kérdőívekkel végeztük, 84,5%-os válaszolási aránnyal. KÖVETKEZTETÉSEK - Megállapítottuk, hogy a hallgatók nagy figyelemmel követik a hálapénzkérdés alakulását, határozott elvárásaik vannak az orvosi jövedelempolitikával kapcsolatban, és attitűdjeik nem tartalmaznak semmilyen biztató utalást, amely a közvetett hálapénz-politika jövőbeli sikereit támogatná.