Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=97068
MOB:2011/3
Szerzők:Molnár Márk; Boha Roland; Benyovszky Máté; Gaál Zsófia Anna; Tóth Brigitta
Tárgyszavak:ÖREGEDÉS; COGNITIO; ELEKTROENCEFALOGRÁFIA
Folyóirat:Ideggyógyászati Szemle - 2011. 64. évf. 1-2. sz.
[http://www.elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati-szemle-proceedings/]


  Öregedés és számolási teljesítmény: az EEG spektrális, komplexitás- és hálózatjellemzői  / Molnár Márk [et al.]
  Bibliogr.: p. 48-49. - Abstr. hun., eng.
  In: Ideggyógyászati Szemle. - ISSN 0019-1442, eISSN 2498-6208. - 2011. 64. évf. 1-2. sz., p. 41-49. : ill.


Az öregedés folyamán közismert számos kognitív teljesítmény, így például a számoláshoz szükséges figyelmi és munkamemória-folyamatok romlása. Ezek neuronalis mechanizmusának vizsgálatára olyan módszerek tűnnek alkalmasnak, melyek tekintetbe veszik az idegrendszer nagyfokú komplexitását, az abban szereplő nemlineáris folyamatok szerepét, valamint az alkotóelemek hálózattulajdonságait. Utóbbira vonatkozóan az elmúlt években felismert, az információfeldolgozás szempontjából optimális "kisvilág-jellegzetességek" elemzése kiemelt jelentőségű lehet. Vizsgálatunkban összeadási feladat végzése közben egy fiatal (n=32, átlagéletkor 22,0 év), és egy idős (n=19, átlagéletkor: 66,7 év) korcsoport személyein elvezetett EEG spektrális, komplexitás- és hálózatjellemzőit elemeztük. Vizsgáltuk ezen felül a szívritmus változásait, valamint a teljesítmény mérőszámait (hibák, reakcióidő) is. A feladat végzésekor fiatalokra az a2-sáv csökkenése, idősekre a d-sáv teljesítményének növekedése volt jellemző. Az idősek esetében nagyobb o-komplexitást mértünk, melynek oka feltehetőleg a neuronalis kapcsolatok széttagoltsága. A "kis világ" szerveződésre utaló jegyeket a d- és a ß-sávokban találtunk, de idősek esetében a topológia inkább a random organizációra volt jellemző. A számolási feladat végzésekor az idősek hálózatjellemzői a fiataloknál kifejezettebb mértékben tolódtak el a "kis világ" állapot irányába, arra utalva, hogy esetükben nagyobb volt a feladat érdekében mozgósított ez irányú erőfeszítés. Ennek ellenére teljesítményük és szívritmusváltozásuk alatta maradt a fiataloknál látottaknak. A komplexitás- és hálózatelméleti módszerek használata elsősorban a diffúz idegrendszeri betegségek, mint például egyes dementiaformák vizsgálatában tűnik ígéretesnek.